Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Допълва се тарифата за таксите, събирани в системата на МВР

Правителството прие допълнение на Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси. Предлаганите промени произтичат от приетото допълнение на чл. 51 в Закона за българските лични документи, според което се въвежда възможността и за ускорена услуга за издаване на свидетелство за управление на МПС (СУМПС). Във връзка с това в тарифата се създава нов член, с който се въвежда такса, при заявяване на ускорена услуга. Размерът на таксата е определен след анализ на извършените разходи при предоставянето на ускорената услуга, като са отчетени организацията на работния и технологичния процес.

Припомнят се условията, при които гражданите могат да се възползват от предлаганата нова услуга - тя може да бъде заявявана само в случаите на подмяна на СУМПС поради изтичане на срока на валидност, при вече изтекъл такъв срок, при промяна в данните на водача - фамилия и транслитерация, както и при издаване на дубликат, когато заявлението е подадено в звено „Пътна полиция“ при СДВР или областните дирекции на МВР.

В случаите на заявена ускорена услуга съответният документ се издава в срок до три работни дни от приемането на заявлението.

Facebook logo
Бъдете с нас и във