Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Допълнително 40 млн. лева отиват за модернизиране на пътната мрежа

Допълнителни отсечки от второкласната и третокласна републиканска пътна мрежа ще бъдат ремонтирани след като управляващият орган на Оперативна програма "Региони в растеж 2014-2020" публикува изменение на Насоките за кандидатстване по процедурата "Регионални пътища" по приоритетна ос 7 "Регионална пътна инфраструктура", съобщиха от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. 

Бенефициент по процедурата е Агенция "Пътна инфраструктура".

Увеличеният размер на средствата по нея предоставя възможност да бъдат рехабилитирани до шест допълнителни пътни отсечки от приоритизирания списък на АПИ, с което ще се подобри пътната инфраструктура в регионите, както и състоянието на околната среда чрез намаляване на отделянето на вредни емисии на парникови газове.
Общата дължина на пътищата в приоритизирания списък на АПИ е 664 километра. С допълнителните средства общият бюджет на предоставената безвъзмездна финансова помощ за ремонт, реконструкция и рехабилитация на пътна мрежа възлиза на 420.4 млн. лева.
Предоставянето на допълнителен ресурс е след решение на Комитета за наблюдение на регионалната програма, с което размерът на безвъзмездната финансова помощ по процедура "Регионални пътища" е увеличен с 40 млн. лева.
Целта на тази процедура е да бъде подобрена свързаността и достъпността до TEN-T мрежата (трансевропейска транспортна мрежа) за товари и пътници чрез строителство, реконструкция и рехабилитация на първокласни, второкласни и третокласни пътища.

Facebook logo
Бъдете с нас и във