Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Допълнителни средства от REACT-EU ще компенсират загубите на бизнеса

Във връзка с допълнителните средства от Инициативата на ЕК - REACT-EU, Министерството на икономиката е изготвило проект на изменение на програмата за средствата от първия транш, който ще бъде насочен към Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“  през 2021 г. по линия на инициативата, а именно 211 379 100 лева. 

Предвижда се средствата  да  се предоставят под формата на оборотен капитал на малки и средни предприятия (МСП), засегнати от кризата. Обсъждат се различни варианти за предоставяне на инвестиционна подкрепа за предприятията по други инструменти. Проектът за изменение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ е представен за одобрение от Комитета за наблюдение на програмата. След одобрението от страна на Комитета за наблюдение на ОПИК и вземането на Решение от страна на Министерския съвет за одобряване на изменението, същото ще бъде изпратено на Европейската комисия. За целта е извършено предварително неформално съгласуване на предложението за изменение с Европейската комисия.

Първата процедура, която ще се финансира със средства от първия транш за Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“  по REACT-EU, e предвидено да бъде процедура „Подкрепа за малки  предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Очаква се процедурата да стартира във възможно най-кратки срокове. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 78 233 200  лева (40 000 000 евро). Допустимият размер на заявената безвъзмездна финансова помощ на проект е 50 000 лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във