Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Допълнителни разходи по бюджетите на няколко министерства

Служебното правителство ще гласува допълнителни разходи по бюджетите на няколко министерства. Това предвижда дневният ред на заседанието на кабинета. 

Допълнителни разходи ще бъдат гласувани по бюджетите на Министерство на труда и социалната политика, Министерство на образованието и Министерство на вътрешните работи. В дневния ред е включена точка за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2021 г. за финансово осигуряване на дейности по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 -2022 г.

Министрите ще обсъдят и проект на постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2021 г. във връзка с Механизма за бежанците в Турция. Ще решават дали да приемат план за действие за периода 2021 - 2022 г. за изпълнение на Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2030. В отделна точка е заложено и приемането на отчет за изпълнението на плана за действие за периода 2019 - 2020 г.

На заседанието ще бъде обсъден годишен доклад за напредъка по изпълнението на актуализираната Стратегия за развитие на електронното управление 2019 - 2020 г. и на мерките от пътната карта за нейното изпълнение в изпълнение на решение № 163 на Министерския съвет от 2014 г. за приемане на Стратегия за развитие на електронното управление в Република България (2014 - 2020).

Facebook logo
Бъдете с нас и във