Банкеръ Daily

Арбитражният съд реши:

Домусчиеви дължат на държавата над 25 млн. лв. неустойка за БМФ

БМФ Порт - Бургас

Арбитражният съд при Българската търговско-промишлена палата е постановил, че фирмата собственик на „Параходство Български морски флот“ АД – „Кей Джи Маритайм Шипинг“ АД, дължи на държавата малко над 25.3 млн. лв. неустойка по договора за приватизация, съобщава правният портал "Лекс". Претенцията на Агенцията за публичните предприятия и контрол беше за над 52.2 млн. лв., но явно в хода на арбитражното дело доказателствата на държавата са се оказали недостатъчни за тази сума.

Решението е в обем от 60 страници и е постановено единодушно от арбитражния състав през декември 2021 година. По принцип то е окончателно и е задължително за изпълнение, но... с едно наум. Защото, според чл. 47, ал. 1 от Закона за международния арбитраж съществуват още няколко опции, които позволяват всяка арбитражно решение да бъде отменено от Върховния касационен съд. Стига, разбира се, ако ощетената страна по делото успее да докаже пред ВКС поне едно от следните обстоятелства:

- тя е била недееспособна при сключване на арбитражното споразумение;

- арбитражното споразумение не е било сключено или е недействително съобразно закона, избран от страните, а при липса на избор - съобразно този закон;

- не е била надлежно уведомена за назначаване на арбитър или за арбитражното производство или поради независещи от нея причини не е могла да вземе участие в производството;

- решението разрешава спор, непредвиден в арбитражното споразумение, или съдържа произнасяне по въпроси извън предмета на спора;

- образуването на арбитражния съд или на арбитражната процедура не е съобразено със споразумението на страните освен ако то противоречи на повелителни разпоредби на този закон, а ако липсва споразумение - когато не са приложени разпоредбите на този закон.

Делото пред Арбитражния съд започва през октомври 2019 г., след като агенцията предявява неустойката, а „Кей Джи Маритайм Шипинг“ АД завежда отрицателен установителен иск. Купувачът твърди, че не дължи исканите от агенцията 52.2 млн. лева. Нещо повече - твърди, че уговорената в договора за приватизация неустойка е нищожна, а изпълненото от него след приватизацията на търговския флот е много повече от онова, което агенцията е признала и "осчетоводила".

Сделката между Агенцията за приватизация и "Кей Джи Маритайм Шипинг", притежавано от "Адванс Пропъртис" на братята Кирил и Георги Домусчиеви, за покупко-продажбата на 70% от БМФ, беше сключена през 2008 година

Съгласно договора, компанията е трябвало да запази тонажа на корабите, числеността на персонала и да увеличи трудовите им възнаграждения до края на 2018 година. Две години по-рано обаче Домусчиеви искат от Арбитражния съд на БТПП да се произнесе по спора им с бившата вече Агенция за приватизация и следприватизационен контрол да ревизира договора с цел компенсиране на щетите от световната финансова и икономическа криза, избухнала през 2008 година.

Тогавашното решение на Арбитражния съд бе в полза на собственика на БМФ, но след чутовен скандал в управляващата коалиция и под личната "опека" на тогавашния вицепремиер Валери Симеонов, казусът бе "изпратен" във Върховния касационен съд. Той върна делото в БТПП за ново разглеждане и арбитражът прекрати производството, защото изведнъж откри, че няма компетентност да разглежда подобни спорове.

Общо "Кей Джи Маритам Шипинг" е платила над 5.8 млн. лв. неустойки на държавата, заради неизпълнение по приватизационния договор.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във