Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ДОКТОРИТЕ СА ЗАЕХА С БАТАКА

Експертите на Българския лекарски съюз вече са готови с основните принципи, въз основа на които ще се изработят правилата за добра медицинска практика. Те отговарят изцяло на изискванията на Закона за здравето и Закона за съсловните организации на лекарите и стоматолозите.В документа е записано, че лекарите са длъжни да информират пациентите, ако имат лични или финансови интереси в здравното заведение, към което ги насочват за лечение или диагностика. Освен това е необходимо винаги да действат в най-добър интерес на пациента и да не търсят или приемат облаги, които накърняват достойнството им. С тези фрази експертите всъщност са завоалирали забраната за получаване на подкупи, но не е ясно кой в тези случаи ще определя дали е накърнено достойнството на медиците?Регламентирано е и изискването състоянието на пациентите да се запазва в тайна, както и те да бъдат информирани за рисковете от прилаганото лечение. Здравните работници трябва да оказват възможно най-качествената медицинска помощ, без да се ръководят от пол, възраст, раса, религия и сексуална ориентация на болния. Когато лекуващият специалист прецени, че не разполага с необходимата апаратура или медикаменти, е длъжен да насочи болния в друго заведение. Ако медикът установи, че в дадената лечебница или здравен център липсва необходимото за оказване на качествена помощ, той би трябвало да сигнализира в районния център по здравеопазване.Според приетите правила за добра медицинска практика лекарят е длъжен да води точна и пълна документация за здравното състояние на пациентите, както и за приложеното лечение. Това изискване вероятно най-често ще бъде погазвано. В момента голяма част от нарушенията, които констатират инспекторите на здравната каса, са свързани с попълването на документите за отчитане на медицинската дейност. Готовият документ обаче е само общата рамка на задълженията на медиците. Тепърва съсловната организация ще съставя отделни ръководства за добра практика за всичките 50 медицински специалности. Председателят на БЛС д-р Андрей Кехайов обясни, че за това ще са необходими поне 100 хил. евро. Само че съюзът не разполага с тези средства и затова е потърсил помощ от Световната банка, Министерството на здравеопазването и Националната здравноосигурителна каса. Трите ведомства са изразили принципното си съгласие да подкрепят финансово създаването на ръководствата, но участието им тепърва ще се договаря. Правилата и изискванията ще бъдат написани на разбираем за обикновените хора език, така че те да могат сами да следят доколко качествено е лечението им, каза за БАНКЕРЪ главният секретар на лекарския съюз д-р Пламен Демиров. Той съобщи, че в съсловната организация ще се създаде специална комисия, която ще следи дали се спазва добрата медицинска практика. В контролния орган ще участват и представители на пациентите, на лечебните заведения, здравното министерство и здравната каса.Доктор Демиров смята, че административните санкции, които сега се налагат на лекарите, превишили правата си или неизпълнили задълженията си, не водят до повишаване на качеството на лечението и че много по-положителен ефект биха имали не наказателните, а стимулиращите мерки. По неговите думи в момента качеството на здравната помощ е на добро ниво, твърденията на касата, че се води примитивно лечение, са напълно неоснователни и основният проблем е, че медиците не получават нормално възнаграждение за квалификацията си и труда, който полагат.След като сме разписали всички норми и изисквания, отчитането на лекарските нарушения ще е по-лесно, отбелязва д-р Андрей Кехайов. През 2004 г. етичната комисия на БЛС отне правата на трима лекари, но съдът възстанови правомощията на двама от тях, защото така и не намери необходимите доказателства за злоупотреби. В бъдеще обаче подобни решения ще са по-добре обосновани и едва ли ще могат да се оспорват лесно. Любопитен е фактът, че за последните три години в лекарския съюз не е постъпила нито една жалба от пациенти за поискани подкупи. Председателят на лекарския съюз твърди, че проблемите на гражданите са били решени от регионалните етични комисии и не са били изпращани в София. Кехайов е убеден също така, че нерегламентираните плащания ще се сведат до минимум, след като заплатите на лекарите бъдат повишени. Сега работещите в здравеопазването получават почти една трета от реалната стойност на труда им, изтъква той. Освен това ниските възнаграждения не стимулирали медиците постоянно да се развиват и да усвояват нови техники на лечение и диагностика, което е от решаващо значение за качеството на медицинската помощ. Все пак интерес към инициативите, които са част от Единната кредитна система за оценка на формите на продължителна квалификация на медиците, не липсва. Тя беше създадена през април 2004-а и предвижда лекарите да получат удостоверение за допълнителна квалификация, ако съберат 150 точки за период от максимум три години. В момента съюзът е сключил договори с 800 партньори - медицински университети, обучаващи организации и здравни заведения, в които медиците да усъвършенстват уменията си. Всяка отделна инициатива носи определен брой точки в зависимост от придобиваните знания.За да се насърчат лекарите да повишават квалификацията си, д-р Пламен Демиров предлага подлежащата за облагане сума да се намалява с разходите, направени от тях за участие в симпозиуми и конференции. Такава е практиката в страни като Англия и Германия.

Facebook logo
Бъдете с нас и във