Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Докога лакомията ще предизвиква природата?

Поредното безумно посегателство върху природата е на път да вкара страната ни в международните новини.

След като преди няколко дни стана ясно, че нов адепт на бетона е на път да изсече гората под Коджа тепе край Варна, граждани и екологични организации излязоха на протест. Те изпратиха петиция адресирани до Министерството на земеделието, храните и горите, Европейската агенция по околна среда, Министерството на околната среда и водите и Българското дружество за защита на птиците, с която алармират за започналата сеч и ясно заявяват намерението си да се противопоставят на изсичането на 25 дка иглолистна гора и строежа на 44 къщи в тази местност. Според текста на петицията изсичането е започнало на 5 декември

Хората, които живеят там, а също в местностите Ваялар и Горна Трака, изтъкват, че изсичаната гора е била засадена преди години, за да спре едно от най-големите свлачища над Варна. Сега се оказва, че тази гора вече не е гора, теренът е с променен градоустройствен статут, така че да се даде възможност на бъдещи инвеститори да го превърнат в …жилищни комплекси.

Всъщност тази история не е от вчера. Процедурата за легализирането на поредното безумство е започнала още през 2009 година. "Стартът“ й е даден с благословията на кметството за изработването на Подробен устройствен план за територията на гората.

Инициативата е на софийското дружество

с ограничена отговорност "Франсис Трейд", регистрирано с капитал от 5 хил.лв. и собственост на Самир Искандер Франсис.

Съдейки по данните за тази фирма в Имотния регистър, интересът й към споменатия район не е случаен. Само за две години (от 2006 -  до 2008-а), тя успява да изкупи там 18 имота. Те са ситуирани в местностите Коджа тепе и Ясарлък, Акчелар и Добрева чешма край Варна и общата им площ е 35 декара. Всички те по това време са със статут на горски територии, но в същото време граничат с регулацията на селищното образувание "Траката".

Едва ли собственикът им - Самир Франсис, за който се разбра, че е бивш колега и партньор на премиера Бойко Борисов от времето, когато са осигурявали охраната на Тодор Живков, е имал намерение да става лесовъд, изкупувайки тези парцели. Очевидно "изостреният му нюх" или хората около него са му посочили пътя, по който тези му инвестиции един ден ще се окажат силно печеливши.

След като началото е сложено с „инициативата“ на Франсис за подробен устройствен план, през 2012 г. Общинският съвет в морската ни столица приема и Общия устройствен план на града. В него е предвидено 57 дка от предназначената преди години територия като "охранителна гора" в района на Коджа тепе да бъдат включени в урбанизирана зона за ниско застрояване. Това пък дава зелена светлина за изработването на подробни устройствени планове, включващи  територията на гората, които лесно стават основание и за промяна на нейното предназначение.

"Операцията" продължава на 20 април 2016 г.,

когато Общинският съвет във Варна разглежда проект за решение, чийто вносител е тогавашният председател на местната комисия по архитектура Димитър Карбов (от "Атака"). Той е включен в дневния ред на сесията като извънредна точка и по този начин набързо е одобрен Подробен устройствен план освен за имотите на "Франсис трейд", така и за всички останали в някогашната "охранителна гора" на Коджа тепе.

Две години по-късно - на 20 юни 2018 г. и варненският кмет Иван Портних "удря едно рамо". По негово предложение общинският съвет взима решение за прекратяване на съсобствеността на общината в един от имотите на "Франсис трейд" и така нейните идеални части попълват активите на частното дружество.

Нещата очевидно вървят към финалната права, защото на 30 декември 2019 г., "Франсис трейд" апортира всички притежавани от него имоти в капитала на прясно създадената компания -"ВБ13" ЕООД, с регистриран капитал от  1 215 310 лева. Според информационната система „Дакси“ тя е 100% собственост на „Билд рент“ АД. Ако съдим пък по данните в търговския регистър, това дружество от своя страна е собственост на Самир Франсис и  Димитър Калчев. Защо ли са обаче всичките тези врътки?

Просто може би е дошло времето на терена да се появи една фирма, притежаваща по-сериозен капитал, която да стане „лицето“ на бъдещите градежи …в гората.

Така или иначе, през лятото на миналата година Министерството на земеделието, храните и горите услужлива издава заповед за изключване на мястото, където се сече, от горския фонд и промяна на предназначението му в урбанизирана територия.

Конкретно фирмата на Франсис още не е започнала със сечта и вероятно изчаква да разбере как ще се развият делата на комшийката, която притежава най-големия от всички облагодетелствани от общия устройствен план на Варна имоти - "Алфа1 секюритис" ЕАД. Именно нейният

терен вече е разчистен и подготвен за строителство.

Любопитното в случая е, че и това дружество, също като "ВБ 13" ЕООД, е прясно създадено - през май 2019 г. и е еднолична собственост на Светлана Караджова. Регистрирано е с 50 хил. лв. уставен капитал, като основният му предмет на дейността е покупко-продажба на недвижими имоти, инвестиционна дейност и строителство на жилищни и промишлени обекти с цел продажба.

В последна сметка перспективите за спирането на градежите не са много добри, тъй като документално и административно работата вече е доволно добре изпипана. Единственият вариант е Министерството на земеделието да ги спре, като поиска терените да бъдат върнати в горския фонд. Още повече че гората е била изкуствено залесена през 1951 г., тъй като там е имало серия от наводнения и свличане на земни маси, които буквално са потапяли освен няколко варненски квартала, така и курорта "Св. Св. Константин и Елена".

Това обаче едва ли ще стане, тъй като

районната екоинспекция вече подложи крак

на евентуално преразглеждане на случая. От РИОСВ Варна казаха, че територията в местността Коджа тепе, където е извършена сеч, не попада в защитените територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитените зони от мрежата на Натура 2000. А видовете черен бор, акация, мъждрян и дъб не са защитени по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Аргументираха се и с факта, че територията, в която се извършва сечта, попада в устройствена зона Ок1, съгласно ОУП на Община Варна. За нея има издадена заповед от 3 август 2020 г. на министъра на земеделието и горите за изключване от горски фонд и промяна на предназначението и в урбанизирана територия.

И още нещо. За инвестиционното предложение, предвиждащо изграждането на осем еднофамилни жилищни сгради в Коджа тепе, миналата година е постановено решение на директора на РИОСВ-Варна за преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Но тъй като строителството на жилищни сгради не попада в обхвата на Приложение 1 на Закона за опазване на околната среда, за него не е задължително провеждане на процедура по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

Освен това, в хода на процедурата по преценяване на необходимостта от ОВОС, в регламентирания срок не са постъпили мнения и възражения срещу инвестиционното предложение. Решението не е обжалвано в законно установения срок и е влязло в сила.

От екоинспекцията обясняват също, че към настоящия момент възложителят не е представил за съгласуване своите инвестиционни проекти и не е уведомил РИОСВ-Варна за започване на строителството. Сега следвало да се определи точка на заустване на отпадъчни води съгласно Закона за водите ...

С други думи, ситуацията напомня старата приказка „Който ял, ял…“.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във