Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

Дойде ред на магистрала "Хемус"

Националната компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ обяви в петък (9 януари) ограничена процедура за възлагане на обществена поръчка за проектиране и строителство на магистрала "Хемус" в участъка между Ябланица и разклона за Плевен и Ловеч. Трасето е с дължина 60 километра и ще се строи в две обособени позиции. 

Конкурсът също ще протече на два етапа, като първото "сито" ще е проверка за техническите възможности на кандидатите, квалификация, икономическо и финансово състояние. Изискванията са през последните три години те да имат във визитката си поне един идеен или технически проект на автомагистрала или първокласен път с дължина най-малко 10 км, пътен, железопътен или метро тунел както и теренно археологическо спасително проучване за линейни инфраструктурни проекти на стойност над 1 млн. лева.

За строителството пък ще се изисква фирмите да представят референции, че в последните пет години имат изградени, реконструирани или рехабилитирани автомагистрали или пътища с обща дължина не по-малко от 20 км, включително и едно ново строителство на автомагистрала с дължина не по-малко от 10 километра, нови мостове с единични отвори над 17 м и обща площ над 20 хил. кв. метра и строителство на поне един нов пътен, железопътен или метротунел.

Освен това е необходимо претендентите да докажат наличието на поне 20 млн. лв. или достъп до кредитна линия в този размер. Преминалите етапа на предварителната квалификация ще бъдат поканени да подадат същински оферти през второто тримесечие на 2015-а. Критерият за избор на изпълнител ще е икономически най-изгодната оферта с тежест на цената 75% и тежест на техническата оценка 25 на сто. Срокът за изпълнение по всеки от договорите е две години и половина.

Прогнозната стойност на поръчката е 434 млн. лв. без включен ДДС, като 168 млн. лв. са предвидени за първата обособена позиция, а останалите 266 млн. лв. за втората. Предвижда се финансирането на проекта да стане в рамките на оперативната програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г., а заявления за участие ще могат да се подават до 9 февруари.

Facebook logo
Бъдете с нас и във