Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Договорите с подизпълнителите стават публични

От догодина България постепенно ще премине към провеждането на процедури по възлагане на обществени поръчки изцяло по електронен път. В четвъртък (4 октомври) Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за обществените поръчки, които освен това ще задължат администрациите да публикуват договорите за подизпълнение и всички анекси към тях, т.е. те стават публични. Предвидена е санкция за неправомерна замяна на изпълнител или подизпълнител, като така се цели дисциплиниращ ефект спрямо страните по договора.

Нововъведението бе оспорено от Камарата на строителите, обединяваща най-големите фирми у нас, но парламентаристите така и не взеха под внимание съображенията им, едно от които е, че "в повечето случаи необходимостта по възлагане на определени видове строителни и монтажни работи на подизпълнителя се явява по време на изпълнението на строителството". 

Иначе търговете ще се провеждат чрез нова електронна платформа. Тя ще е задължителна за държавните и общинските структури, както и за някои големи държавни и частни компании. Системата струва почти 5 млн. лв. и се разработва от консорциума "ЕОП България" ДЗЗД, в който участват "Информационно обслужване" АД, "Сирма Солюшънс" АД, "Негометрикс България" ЕООД, "Скейл Фокус" АД и "Адвокатско дружество Събев и съдружници". Данните в нея ще се съхраняват за срок от 5 години, но не е изключено в бъдеще с допълнителни поправки в норматива съхранението да стане безсрочно.

Преди дни вицепремиерът Томислав Дончев уточни, че електронната платформа е разработена и в момента се тества. Плановете са до края на 2018-а тя да бъде внедрена, а от новата година напълно да заработи. 

С последните промени в закона се въвежда и изискване възложителите да приемат и обработват електронни фактури при изпълнението на договорите, както и увеличение на праговете за обществени поръчки в строителството, доставките и услугите, така че те да се доближат до европейските стойности. Също така цялата информация за т.нар. "малки поръчки" - събиране на оферти с обява, вече ще се публикува в Регистъра за обществени поръчки.

Facebook logo
Бъдете с нас и във