Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Договори за близо 200 млн. лв. са съфинансирани от европрограми в област Кюстендил

Общият брой на сключените договори по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове в област Кюстендил за периода януари 2014 – юли 2021 г., е 703 на обща стойност 197 264 755.95 лева. Данните са от Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС (ИСУН 2020).
По ОП „Развитие на човешките ресурси“ са сключени 62 договора на обща стойност 21 210 652.71 лева. Общо 44 от контрактите са сключени с общинските администрации, а останалите 18 се изпълняват от фирми. Други 12 проекта на обща стойност 1 811 872.18 лева са сключени по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане.

Най-много договори са сключени по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ – общо 466 в цялата област на обща стойност 36 159 277.11 лева. От тях 341 са в община Кюстендил, 179 в община Дупница. Проектите са насочени към повишаване на енергийна ефективност, подобряване на производствения и управленския капацитет на фирмите, насърчаване на предприемачеството, справяне с последствията от пандемията COVID-19. Най-голям е броят на сключените договори за изпълнение на проекти по процедура „Процедура за подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 – общо 370.
По ОП „Региони в растеж“ се изпълняват 24 проекта на обща стойност 46 618 368.43 лв., от които 13 са на Община Кюстендил, 10 са на Община Дупница и 1 на община Рила.
По ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОПНОИР) е регистриран един проект на стойност 118 042,06 лв., както и един интегриран проект на Община Кюстендил, който се финансира от две оперативни програми – ОП „Развитие на човешките ресурси“ и ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Три са сключените договори по ОП „Добро управление“, от които два са на Община Кюстендил и един на сдружение ,,Младежки общински съвет – Кюстендил“.  Други 12 проекта на обща стойност 36 641 605.42 лв. се изпълняват по ОП „Околна среда“, като единият е с бенефициент Община Кюстендил и е в партньорство с общините Невестино и Трекляно, а другият е на Община Дупница в партньорство с общините Сапарева баня и Бобов дол.

Общините Бобошево, Трекляно, Бобов дол, Сапарева баня, Дупница, Рила и Кочериново имат по един проект за рекултивация на общинско сметище за битови отпадъци.  Община Невестино има и проект за „Рекултивация на 2 депа за битови отпадъци на територията на община Невестино”, стойност 878 306,93 лв. Общините Рила, Кочериново и Бобошево са включени в два проекта, изпълнявани от Община Благоевград.

По Програмата за морско дело и рибарство има сключени 4 договора на стойност 1 895 957.48 лв, а по Програмата за развитие на селските райони – 116 договора на обща стойност 23 242 322.80 лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във