Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Добрите цени при птичето месо и яйцата вдигат приходите на „Градус“

Консолидираните приходи от продажби на продукция на „Градус“ АД - Стара Загора са се увеличили с 11.46 млн. лева в сравнение с второто тримесечие на миналата година, отчете фирмата в своя междинен финансов отчет. Този резултат отразява положителното развитие в сегментите „месо и местни продукти“ с дял от 55% и „разплодни яйца“ с 44% от приходите, уточняват от фирмата.

Инфлационните процеси в страната и покачващите се цени на зърнените култури на световните пазари предполагат бъдеща волатилност на ценовите равнища при месото и местните продукти, коментират от дружеството.

В същото време паричните постъпления от продажби на стоки са намалели значително – 16.19 млн. лева на годишна база. Това се дължи основно на свитото търсене в сегмента „Зърна и компоненти“. Той не е приоритетен за групата, но при добри възможности се извършват и добри продажби. Приходите от извършени услуги между април и юни обаче се увеличават. 

Тези резултати са постигнати с по-малък брой работници спрямо второто тримесечие година по-рано.

Вътрешният пазар остава приоритетен за компанията. В края на юни той е с дял от 61%, но числата показват, че има спад в приходите от него. В Европа се продават 18% от продукцията на „Градус“, но на този пазар се отчита повишение на паричните постъпления. Останалата част от продуктите на групата намират пазар в трети страни. При тях също има повишение на приходите.

Фирмите от групата отчитат намаление на общите разходи по дейността. Но разбивката показва, че са похарчени с над една трета повече средства за купуване на суровини и материали.  Това е основно заради поскъпването на електроенеригията и покачването на цените на суровините за производство на фуражи. Повишени са и разходите за възнаграждения, но са свити харчовете за външни услуги.

От „Градус“ отбелязват, че продължаващата несигурност по отношение на очакваното икономическо развитие, както и наблюдаваните инфлационни процеси, са предизвикателство при определяне на стратегията на групата и съответно могат да повлияят върху финансовите й резултати. Геополитическият риск пък, свързан с войната в Украйна, може да окаже негативен ефект върху икономическите процеси в България и региона, както и в частност върху веригите на доставки в някои отрасли и това да повлияе върху дейността на фирмите от групата.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във