Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Добре премерената реклама, е най-добрата реклама

Може да се каже, че рекламата е един от най-точните индикатори за състоянието на икономиката. Обективното измерване на телевизионната аудитория е важен ориентир за рекламодателите, възможност да планират и управляват добре своите рекламни бюджети, да насочват кампаниите си и да отчитат ефектите от тях.  Получаването на коректни и безпристрастни данни за зрителските предпочитания е и сред ключовите условия за реална конкуренция между телевизиите, важен гарант за тяхната независимост и съществен фактор за прозрачност на медийната и обществена среда, отбелязват от Сдружението за модерна търговия.

В България достоверността на тази информация от години е поставяна под въпрос от различни участници в процеса.

След дълъг период, в който медии, рекламодатели и агенции работиха с два източника на  пийпълметрични данни, от няколко месеца рекламната индустрия разчита на един доставчик. За съжаление, това не сложи край на съмненията в обективността на измерванията, нито на споровете по темата, които през последните месеци се задълбочиха.

"Като обединение на големи рекламодатели, чиито усилия са насочени към подобряване на условията за бизнес в България, приемаме достоверността на пийпълметричните данни не като вътрешна за рекламния пазар тема, а като важно изискване за прозрачност на средата. По тази причина смятаме, че са необходими действия към осигуряване на доверието", отбелязват от сдружението.

Логично е следващата стъпка да бъде мащабна дискусия, основана на най-добрите световни практики и опита, експертизата, отговорността и изискванията на всички участници в този процес – телевизионни оператори, рекламодатели, комуникационни агенции.

Членовете на бизнес организацията подчертават, че доверието на всички заинтересовани страни следва да бъде осигурено като се гарантира безпристрастност на данните, прозрачна методология, възможност за регулярен контрол и механизми за медиация при спорове.

От Сдружението за модерна търговия заявяват и своята готовност да участва в партньорски разговор по темата, който да намери решение, удовлетворяващо всички заинтересовани страни.

Facebook logo
Бъдете с нас и във