Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Добра събираемост на местни данъци и такси за първото полугодие в Община Шумен

Изпълнението на бюджета от данъчни и неданъчни приходи към 30 юни е общо 47.69%. При планирани 28 054 351 лв. отчетеният размер възлиза на 13 378 363 лв., съобщават от община Шумен по данни от общинската данъчна служба. Оттам припомнят, че забавянето от страна на гражданите е заради пандемията и удължаването на срока за плащане на данъците с 5% отстъпка до края на месец юни.

Приходите от данъци са в размер на 5 751 242 лв., като изпълнението е 53.43% спрямо заложения  бюджет. От имуществените налози най-голям е данъкът върху превозните средства, почти 60% от планираното, а най-малко – от туристическия данък, при който изпълнението е 26,83 процента. При планирани 3 700 000 лв. от данъка за недвижимите имоти събраната сума е  2 124 168 лв., което прави 57.41 % спрямо годишния план.

Приходите от неданъчни постъпления са в рамките на малко над 7.60 млн. лв., като изпълнението на плана е 44.11 на сто. В графата неданъчни приходи най-голям е делът на таксата „битови отпадъци“. При разчет по бюджета за годината от  6 500 000 лв. изпълнението е 65.44 процента.

Въпреки ограниченията, въведени заради разпространението на COVID-19, сериозното изоставане в приходната част на общинския бюджет бързо е преодоляно. Ако все пак се налага актуализация, то тя ще бъде направена през месец септември, обясняват от администрацията.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във