Банкеръ Daily

Управление и бизнес

До средата на годината БДЖ ще има достатъчно вагони и локомотиви

Съгласно изискванията на Закона за публичните предприятия, в срок до октомври, двете дъщерни дружества - "БДЖ - Пътнически превози" и "БДЖ - Товарни превози", трябва да променят правната си форма от ЕООД в ЕАД. Чрез тяхното преобразуване се осигурява и възможността за преминаването им на директно подчинение на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, съобщиха от компанията майка "Холдинг БДЖ". Промяната ще трансформира "Холдинг БДЖ" ЕАД в самостоятелно дружеството или ще се слее с "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД.

По време на заседание на Комисията по транспорт, информационните технологии и съобщенията, мениджърският екип на БДЖ е представил основните акценти за дейността на дружеството. Според отчета, към края на миналата година, в "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД са приключили почти всички поръчки за ремонт на текущия подвижен състав и в момента се реализира тяхното изпълнение. Извършеното техническото обезпечаване е свързано с подписани договори, с провеждане на обществени поръчки, както и с предстоящо започване на други такива.

За 2020 г. е планирана и процедура за модернизация на теснопътни дизелови локомотиви. В ход е обществена поръчка за закупуване на 30 пътнически вагона, използвани в конвенционалната железопътна система на ЕС, предварителната експертиза за които е възложена на сформирана специално за целта техническа комисия, включваща и външни експерти.

Относно графика за движение на влаковете е отбелязано, че в началото на 2020 г. изпълнението на Графика за движение на влаковете (ГДВ) е в рамките на 93.5%, което е най-добрият показател в рамките на последната година и половина. Прогнозата е до средата на тази година недостигът на вагони, а до края на годината и недостигът на тягов подвижен състав, да бъдат изцяло преодолени. В резултат на това изпълнението на разписанието ще се стреми към 96 процента. При разработването на ГДВ, транспортната схема и периодите на движение на влаковете са съобразени в максимална степен с обемите и структурата на превозите, увеличен е броя на пътническите композиции по някои направления, както и са значително подобрени връзките на влаковете в някои от основните възелни гари, като времето за изчакване в гарите е значително намалено, рапортуват от "Холдинг БДЖ".

С цел гарантиране на прозрачност в дейността на държавното жп дружество мениджърският екип на БДЖ разработва идея за създаване на обществен съвет към борда на директорите, в който да бъдат включени членове от граждански организации при обсъждането на важни теми в железопътния транспорт.

Facebook logo
Бъдете с нас и във