Банкеръ Daily

Бизнесът предупреждава

До програмите за дигитализация има достъп много тесен кръг

В българската програма бизнесът не е посочен като бенефициент.

Бизнесът предупреждава, че от  Националната програма „Дигитална квалификация“  ще се облагодетелства тесен кръг заинтересовани страни.

Стопанската камара подкрепя разработването и бъдещото изпълнение на Националната програма, която ще допринесе за засилване на връзката между образованието, научните изследвания, работодателите и различните институции в системата на образованието, включително и тези на европейско ниво, в областта на дигиталните технологии и изкуствения интелект. От друга страна обаче в програмата са посочени като бенефициенти тесен кръг заинтересовани страни.

В противоречие с това в текста на програмата е записано, че очакваните резултати категорично включват участие на представители на бизнеса. Цитат от програмата: „Привлечени представители от бизнеса като преподаватели и водещи практически занятия на студенти във висшите училища. Привлечени представители от бизнеса като учители (в т.ч. по практическо обучение) в системата на училищното образование.“ Но като бенефициент бизнесът не е посочен.

Като показател за изпълнение на програмата и индикативен параметър е заложено „изградена платформа за сътрудничество и създадена мрежа (от преподаватели, учители и представители на бизнеса) за споделяне на опит, за управление на целия процес, вкл. и издаване квалификационни сертификати на преминалите обучение.“

Общото впечатление от програмата е, че е заложено участие на бизнеса във всички дейности, процеси, параметри за оценяване и очаквани резултати. От друга страна не се уточнява и регламентира какво точно ще бъде участието на бизнес организациите, в частност на национално представените работодателски организации. Също така и други обучаващи организации имат богат опит в провеждане на обучения на възрастни и повишаване на квалификацията в рамките на ученето през целия живот.

Бизнесът предлага при разработване на методическите материали и учебните програми да бъдат включени представители на бизнеса и неправителствените организации. Както и при разработване на иновативни подходи и на съвременни платформи за обучение. Също така национално представените работодателски организации да бъдат включени в контрола на качеството на провеждането обучение. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във