Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ДО ЮНИ ЗАКОНОТВОРЧЕСТВОТО ЩЕ ВЪРВИ ПО ПЛАН

Най-вероятната дата за приключване на работата на сегашния парламент е 7 май 2001 година. Приоритетната законодателна програма на парламентарното мнозинство за малкото време, което му остава дотогава, включва около 20 законопроекта. Тези, които ще регламентират провеждането на новите парламентарни избори, засягат социалната сфера и преговорите за присъединяването ни към Европейския съюз, ще бъдат сред първите, които ще разглежда Народното събрание. Още следващата седмица ще бъдат внесени проектът за промени на закона за политическите партии, законопроектът за избор на народни представители и за достъп до архивите на бившата Държавна сигурност. Промени и допълнения ще се направят в Кодекса на труда, ще бъдат приети законите за социалните фондове, за социално-икономическия съвет и за защита на инвалидите. Преговорите за присъединяването на България към Европейския съюз ще рефлектират върху парламентарната работа с приемането на Закона за пребиваването на чужденците в страната ни, Закона за закрила на безработните и др.
На срещата на правителството с парламентарното мнозинство през седмицата стана ясно, че кабинетни промени до изборите няма да се предприемат.

Facebook logo
Бъдете с нас и във