Банкеръ Daily

Управление и бизнес

До 70% е спадът в софийските хотели в ковид кризата

Дейността на туристическите дружества през миналата година бе силно белязана от пандемията от коронавирус, която пък доведе до безпрецедентна криза в столичните градски хотели, включително и за "София хотел Балкан", собственост и управляван от "София хотел Балкан" АД.

Подобно и на останалите градски хотели в столицата, пандемията доведе до спад от близо 70% в приходите на "София хотел Балкан". А причината за това бяха ограниченията в международните индивидуални и организирани пътувания, забраната за различни бизнес събития, затварянето на ресторант, СПА и казино. Хотелът приложи стратегията за ограничаване на разходите и запазване на базова заетост, при спад на средната цена с около 12% и фокус към привличане на индивидуални гости от страната и съседните държави.  

Туристическото дружество участва в мерките на правителството против разпространението на Ковид-19, свързани със запазването на заетостта на персонала и е получило през миналата година 570 хил. лева безвъзмездно финансиране. То се е възползвало и от възможността за прилагане на облекчения за неплащане на главница и/или лихва,   дадена чрез "Реда за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества" , предложен от Асоциацията на банките в България и утвърден от БНБ н 10 април миналата година. Дружеството е подписало анекси с "Юробанк България" АД за неплащане на лихвите по заеми за периоди не по-дълги от шест месеца и тяхното последващо погасяване на по-късен етап.

Градските петзвездни хотели се оказаха в една от най-незавидните позиции в кризата. За разлика от колегите хотелиери от българските туристически дестинации - летни и зимни, и други европейски столици, трудно могат да разчитат на вътрешен туризъм за компенсиране на загубите. 

През миналата година маркетинговата стратегия  е била насочена към намиране на нови клиенти и разширяване на бизнеса от съществуващи такива, но единици са останали активни по време на пандемията. Политиката на продажби е била насочена основно към осигуряване на базова заетост от екипажи на авиокомпании, филмови продукции, спортисти, гости от България и съседните страни, към туристически агенции, различни видове посредници и платформи за онлай резервации и локални мероприятия в месеците, когато събитията бяха разрешени и при намалени капацитети на залите, за да се стабилизират приходите и поне отчасти покрият загубите.

"София хотел Балкан" е част от най-голямата хотелска верига в света - MarriottInternational. Софийският хотел е участвал в глобалните кампании за справяне с кризата - стимулиране на вътрешния туризъм (staycatoons), използване на стаите за офиси (work anywhere stay), дигитални и хибридни събития и други инициативи според новата реалност и търсене на пазара.

Заетостта в "София хотел Балкан" е спаднала през миналата година до 24.77%, като причината е и ковид пандемията, но и увеличеният брой налични стаи след изпълнението на реновираната програма на дружеството.  Намаляла е и средната цена на нощувка.

Спадът в приходите е свързан с намаляването на продажните цени и промяна в сегментацията на гостите. Липсват високобюджетни конференции, правителствени делегации и корпоративни групи и гости. Разчита се на нискобюджетни екипажи, вътрешен туризъм и индивидуални туристи от съседните страни. 

Променена е и тенденцията в заетостта. По-висока е била тя в петък, събота и неделя благодарение на екипажите и туристите, които пристигат за почивка. Променена е и годишната сезонност в търсенето на туристически услуги. По-силни са били месеците с никакви или по-либерални ограничителни мерки - януари и февруари преди пандемията, и септември, октомври и ноември след началото й. 

На фона на пандемията и нискито търсене на хотелиерски услуги, през 2020 г. в София се появи и нова конкуренция с откриването на два нови обекта, която увеличи броя на стаите и на банкетните зали в петзведнтите хотели в столицата. Първият е част от световна верига и предлага сходен капацитет на стаи и зали като в "София хотел Балкан". Вторият е независим хотел, но с много повече и по-големи банкетни зали и стаи и с други обекти в София с утвърдени клиенти. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във