Банкеръ Daily

Управление и бизнес

До 50 млн. лв. са държавните гаранции за кредитиране на студенти

До 50 милиона лева е максималният размер на новите държавни гаранции, които правителството утвърди по Закона за кредитиране на студенти и докторанти на днешното си заседание.  Кредити се отпускат на български граждани, граждани на страните от Европейския съюз, Европейското икономическо пространство и Конфедерация Швейцария и са само за обучение във висши училища в България.

Решението бе аргументирано с увеличаване на средния размер на студентските кредити, което е резултат от няколко фактора - увеличеният размер на издръжката за обучение за един студент/докторант и съответно по-високият размер на таксите за обучение, както и измененията в Закона за висшето образование, с които се дава право на висшите училища при определени условия да извършват обучение срещу заплащане в образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“.

За изминалата 2018 г. средният размер на кредита е 9 584 лв. Резултатите от програмата за кредитиране на студентите и докторантите през отчетния период от 2010 г. до 2018 г. показват, че 20 499 студенти и докторанти са се възползвали от възможността да изтеглят кредит на обща стойност 136 993 996 лв. Отпуснатите кредити за заплащане на такси за обучение са 20 129, а отпуснатите кредити за издръжка са 320.

Докторантите, сключили договор за кредит са 87. Общо 555 студенти, граждани на европейски държави и ЕИП, са сключили договор за кредит през периода от 2010 г. до 2018 г. Броят на чуждестранните кредитополучатели представлява 2,71% от общия брой отпуснати кредити по тази наредба. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във