Банкеръ Daily

Управление и бизнес

До 25 май всеки концесионер и наемател на плаж трябва да каже с колко ще намали цените на чадърите и шезлонгите

До 25 май всеки концесионер и наемател на морски плаж следва да уведоми министъра на туризма за намалението на цените на плажните принадлежности. Съобразно изпълнението на това задължение, министърът на туризма до 30 май ще уведоми концесионерите и наемателите за съответното намаление на размера на дължимото концесионно възнаграждение или на наемната цена за 2020 г., което да съответства на намалението на цените на плажните принадлежности.

Това разпореждане е във връзка с приемане на закон за изменение и допълнение на Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 44/2020 г.). "Съгласно § 23, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на документа, концесионерите и наемателите на морски плажове следва да предоставят на посетителите през летен сезон 2020 г. плажните принадлежности по смисъла на § 1, т. 6, предложения първо и второ от допълнителните разпоредби на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие - чадъри и шезлонги, на цени, намалени с не по-малко от 50 на сто от цените по съответния договор за наем или концесия, или, в случаите, когато в съответния договор няма максимално определени цени, от максималните цени за сезон 2019 г.".В уведомлението за намалението на цените на чадърите и шезлонгите, всеки концесионер и наемател следва ясно да посочи процентното намаление (което трябва да е не по-малко от 50%) и предложената единична цена на плажните принадлежности (чадър и шезлонг) за 2020 година.

Концесионери и наематели, които са отправили предложение за намаление на цените на плажните принадлежности преди влизане в сила на § 23 от ПЗР на ЗИД на ЗЗ и същото отговаря на изискванията на посочената разпоредба, в случай, че го поддържат, могат да не изпращат ново уведомление до министъра на туризма.

При неизпълнение на указаното в § 23 от ПЗР на ЗИД на ЗЗ, ще бъде наложена санкция.

Концесионерите може да заплатят концесионните си възнаграждения за тази година в срок до 30 ноември.

Концесионни възнаграждения и наемни цени за 2020 г., които вече са заплатени в пълен размер, също подлежат на намаляване, като размерът му ще бъде прихванат от концесионното възнаграждение или наемната цена за 2021 година.

Ползването на чадър и/или шезлонг не може да се обвързва със задължително ползване на други услуги на обекта на концесия/наем.

Facebook logo
Бъдете с нас и във