Банкеръ Daily

Управление и бизнес

До 22 февруари медиите обявяват цените си за предизборната кампания

До 22 февруари печатните медии и онлайн новинарските услуги следва да обявят на интернет страницата си едни и същи условия и цени за участниците в парламентарните избори през април, съобщи Централната избирателна комисия. Тези цени и условия трябва да се изпратят на Сметната палата и на ЦИК.

В срок до 22 февруари електронните медии, с изключение на БНТ и БНР, и техните регионални центрове следва да обявяват на интернет страницата си предоставяните на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати за участие в изборите за Народно събрание едни и същи условия и цени.

До 5 март електронните медии с национален обхват следва да ги изпратят на Сметната палата и на ЦИК, а електронните медии с регионален и местен обхват - на РИК.

Предоставените цени не могат да надвишават средните пазарни цени за търговска реклама през последните 6 месеца преди началото на предизборната кампания.

Доставчиците на медийни услуги трябва в тридневен срок от подписване на съответния договор да публикуват на интернет страницата си информация за него, в това число и за безвъзмездните договори, сключени с партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати, или с друг възложител във връзка с предизборната кампания, включително ако договорът е сключен чрез посредник. Информацията се премахва не по-рано от обявяване на резултатите от изборите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във