Банкеръ Daily

Управление и бизнес

До 2024 година разходите за отбрана ще достигнат 2% от БВП

Министърът на отбраната Красимир Каракачанов

Правителството одобри Програма за развитие на отбранителните способности на Въоръжените сили на Република България 2032.

"Програма 2032" е разработена на базата на изготвения в Министерството на отбраната доклад за резултатите от Стратегическия преглед на отбраната и надгражда започналия с приетата от парламента през 2015 г. Програма за развитие на отбранителните способности на Въоръжените сили на Република България 2020.

Въз основа на "Програма 2032" ще бъде разработен План за развитие на Въоръжените сили на Република до 2026 г. и Инвестиционен план - програма до 2032 г. за превъоръжаване и модернизация.

В документа е определена общата численост на Въоръжените сили, която към 2032 г. ще следва да бъде не по-малка от 43 000 души, от които 3000 души доброволен резерв, както и финансовата рамка, според която разходите за отбрана, трябва да достигнат 2% от БВП до 2024 г. и впоследствие да се поддържат на това, или на по-високо ниво, ако икономическото състояние на страната позволява.

В резултат на реализацията на този стратегически документ, към края на програмния период Въоръжените сили ще разполагат с основните приоритетни отбранителни способности и ще са в състояние да покрият голяма част от минималните оперативни изисквания за изпълнение на задачите по трите възложени им мисии - „Отбрана“, „Подкрепа на международния мир и сигурност“ и „Принос към националната сигурност в мирно време“.

Министерският съвет одобри и допълнителни разходи по бюджета на военното министерство за 2021 г. в размер до 100 000 хил. лв. за изграждане на интегрирана система и инфраструктура за усвояване, експлоатация и осигуряване на новия тип боен самолет. Средствата за изпълнение на проекта се осигуряват за сметка на преструктуриране на разходите по централния бюджет за 2021 г.

С друго правителствено решение е приет доклада на министъра на отбраната относно получено на 09.10.2020 г. в Министерството на отбраната „Писмо за предлагане и приемане на оферта (Letter of Offer and Acceptance (LOA)” BU-P-LAY „Придобиване на наземни терминали от Мултифункционална система за обмен на информация (MIDS) за Българските Военновъздушни сили”.

В резултат на проведени консултации с американската страна, на България е предложена оферта, отнасяща се за „Придобиване на наземни терминали от Мултифункционална система за обмен на информация (MIDS) за Българските Военновъздушни сили”, която е проект на международен договор със страни Правителствата на двете държави.

Съгласно Закона за международните договори на Република България, този проект трябва да бъде одобрен от правителството, което следва да упълномощи определено длъжностно лице за подписването му от България. Предвижда се договора да се ратифицира от Народното събрание, което е условие за влизането му в сила.

Facebook logo
Бъдете с нас и във