Банкеръ Daily

Прогноза

До 2022 г. работещите българи ще са над 3 млн. души

За тенденциите на трудовия пазар до 2022 г. очакванията са заетите да са над 3 млн. души, което е с около  70 800 повече спрямо 2018 г. Това каза зам.-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова на форум във Великотърновския университет.

Русинова представи изследване, според което най-голямото увеличение в заетостта се очаква в сектор образование. Заетите лица в него се очаква да се увеличат до 196 000 души. В здравеопазването и социалната работа се очаква през 2022 г. броят на работещите да се повиши до 175 600 души.  В дългосрочен план до 2032 г. в трите сектора ще продължи да има голямо търсене на кадри, както и в преработвателната промишленост. Най-търсени ще са професиите медицински сестри, инженери, финансови специалисти, агент продажби. Шансовете за заетост ще бъдат силно свързани с образователното равнище и дигиталните умения.

Според проучване на Агенцията по заетостта най-търсените умения от работодателите са самоконтрол и дисциплина, умения за работа под напрежение и за въвеждане на нови технологии.

Друго очакване е инвестициите в умения и цифрови компетенции на работната сила ще бъдат приоритет през следващия програмен период (2021-2027 г.) на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси. Социалното министерство се надява поне 500 млн. лева да бъдат насочени към мащабна програма за дигитални умения. 

Русинова подчерта, че заради високите технологии се преструктурират цели сектори от гледна точка на нуждата от работна сила. Заради променящите се условия на пазара на труда около 40% от работодателите в Европа изпитват затруднения при набирането на кадри. Дългосрочното решение на тази тенденция минава през образователната система. Трябва да се подготвят хора за новите професии с достатъчно гъвкави умения и квалификация, за да могат бързо да се адаптират от едно работно място към друго. 

Работодателите могат да кандидатстват за обучения на работниците си по схема  „Умения“, финансирана по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". Общата стойност на програмата е 30 млн. лв. По нея ще се финансират около 400 проекта. Работодателите могат да получат от 15 000 до 3 900 000 лв. Новост е възможността за провеждането именно на специфични обучения на служителите за конкретното работно място.

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във