Банкеръ Daily

Управление и бизнес

До 2021 г. България ще разполага с морски пространствен план

До края на 2020 г. ще бъде готов морският пространствен план, обхващащ българските териториални води в Черно море. Той е първа стъпка и основополагащ документ за изпълнение на морската политика. Това обяви зам.-министър Деница Николова.

След приемането на плана страната ни има срок да го предаде на Европейската комисия до 31 март 2021 г., съгласно действащите европейски регламенти и действащото европейско и национално законодателство. Морският пространствен план ще позволи да се възползваме максимално пълноценно от ресурсите, които има Черно море. Той ще действа във времевия период от 2021 г. до 2035 г. Ще обхваща вътрешните морски води, териториалните морски води и прилежаща зона, шелфа, изключителната икономическа зона и крайбрежните морски води. Тематичният обхват включва всички дейности, които се изпълняват, мобилността, ползването на ресурси в акваторията – корабоплаване, пристанища и зони за риболов, културно наследство и подводна територия, линейни обекти на техническата инфраструктура, защитени зони, местата за туризъм, водни спортове и яхтени пристанища, мултифункционални зони и защитените зони по „Натура 2000“, военните пристанища и полигони и др. 

Регионалното министерство ще се стреми да обедини усилията на всички заинтересовани страни, включително и да привлече бизнеса за използване на морските ресурси и развитието на потенциала на Черно море, постигайки баланс между икономическите интереси и екологичната защита. Планът ще балансира интересите в различните морски сектори и ще осигури устойчивото им развитие, като запази чувствителната морска околна среда. 

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във