Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ДО 20 ЛЕВА НА ДЕКАР СУБСИДИЯ ОТ ЕС ПРЕЗ 2007-А

До 20 лв. на декар земеделска земя ще получат като подкрепа от единния бюджет на ЕС фермерите ни през 2007 година. На свое заседание в понеделник (16 януари) Съветът по европейска интеграция към Министерския съвет одобри схемата, по която ще се извършват т. нар. преки плащания за стопаните ни. След като правителството одобри неотдавна схемата, по която ще се усвояват средствата от Структурните фондове на ЕС, вече има яснота и около харченето на парите за земеделие. Както е известно, подкрепата в контекста на Общата селскостопанска политика е разделена на три части - за пазарна подкрепа, за развитие на селските региони и за директни субсидии. Размерът на първите две пера бе фиксиран в договора за присъединяването ни към общността от април миналата година.
Характерно за преките плащания е, че те ще се отпускат по сложна схема. Така например през 2007-а субсидиите за българските фермери ще възлизат на 25 на сто от тези, които получават колегите им в 15-те стари членки (т.е без тези присъединили се през май 2004 година).
Като компенсациия за по-ниския размер на субсидията на страната ни е позволено през първите три години от членството си (т.е до 2010) да прилага т. нар. схема за единно плащане на площ. Това означава, че парите ще се ползват за единица засята площ, а не за количеството реално произведена продукция, каквото е правилото за Франция и Германия например. Подкрепата ще се увеличава с 5% до 2009 г., а след това с 10%, за да се изравни с тази за другите членки през 2016 година.
Ползването на схемата за плащане на площ може да бъде продължено на два пъти с по една година (т.е до 2012-а), но се изисква и съгласието на Еврокомисията в Брюксел.
Според решението на Съвета за европейска интеграция след 2007 г. евросубсидиите ще могат да ползват земеделци, чието стопанство има минимален размер от поне 1 хектар. Допуска се изключение от това правило за лозя, трайни насаждения, зеленчуци и тютюн. При тях прагът е 0.5 хектара. Предвижда се също така 20% от договорените с Евросъюза средствата за развитие на селските райони да бъдат прехвърлени като съфинансиране на преките плащания от българска страна. Подобна възможност е предвидена в споразумението ни с 25-те от Люксембург.
По данни на Министерството на земеделието около 168 557 са фермерите у нас, които ще се възползват от преките плащания по линия на общата селскостопанска политика.

Facebook logo
Бъдете с нас и във