Банкеръ Daily

Управление и бизнес

До 20 януари се подават заявления за подкрепа чрез оборотен капитал за МСП

До 20 януари предприятията от засегнатите сектори имат възможност да подадат заявления през Портала за електронни услуги на НАП по процедурата за „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки чрез прилагане на схема за подпомагане от Национална агенция за приходите (НАП)". 

Основната цел на процедурата е осигуряване на бърз и ефективен механизъм за подкрепа на българските микро, малки и средни предприятия, засегнати от временните противоепидемични мерки, въведени в страната, чрез прилагане на схема за подпомагане от Национална агенция за приходите. Процедурата е насочена към НАП с цел създаване на възможност Агенцията да структурира по бърз и ефективен начин мярка за подкрепа на предприятията, преустановили или ограничили дейността си в резултат на заповеди на министъра на здравеопазването за въвеждане на ограничителни противоепидемични мерки.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Индикативният бюджет по тази процедура е:  156 000 000 лева.     

Тя беше обявена на 4 януари, а целта й е да бъде  предоставен оборотен капитал на предприятията, чиято дейност е засегната от заповедите на здравния министър за въвеждане на ограничителни противоепидемични мерки  на територията на България.

Парите се осигуряват по  линия на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. По данни от Министерството на икономиката към 14 януари са подадени над 5000 заявления за подкрепа по тази процедура.

Финансирането, предоставяно на НАП по настоящата процедура, не представлява държавна помощ.

 

Инициативата на ЕК - REACT-EU

Във връзка с допълнителните средства от Инициативата на ЕК - REACT-EU, Министерство на икономиката е изготвило проект на изменение на програмата за средствата от първия транш, който ще бъде насочен към ОПИК през 2021 г. по линия на инициативата, а именно 211 379 100 лева. Предвижда се средствата да  се предоставят под формата на оборотен капитал на малки и средни предприятия (МСП), засегнати от кризата.

Обсъждат се различни варианти за предоставяне на инвестиционна подкрепа за предприятията по други инструменти.

Facebook logo
Бъдете с нас и във