Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ДО 15 000 ЛЕВА СУБСИДИЯ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

Субсидиране, а не кредитиране предвижда държавата за хора с увреждания и над 50% намалена трудоспособност, ако създадат фирма и тя функционира поне две години и половина. По тази програма могат да кандидатстват еднолични търговци, ЕООД и дори физически лица още преди регистрация на фирма. За 2006 г. обаче са предвидени едва 300 000 лева. Те ще стигнат само за 20 души, ако идеите им бъдат одобрени и им се даде таванът на субсидията - 15 000 лева. Парите могат да се използват както за регистрация на фирмата (без учредителния капитал от 5000 лв. за ЕООД), така и за закупуване на оборудване и обзавеждане, за оборотен капитал и краткосрочен квалификационен курс.
Разработена е система за оценка, по която ще бъдат класирани подадените заявления. Специална комисия в Агенцията за хората с увреждания ще се събира веднъж на три месеца и ще обсъжда проектите. Получателят на субсидията може да наема и други хора, но не и да прехвърля управлението на фирмата поне три години. При равни показатели на проектите предимство ще имат по-младите или хората с по-голям процент загубена работоспособност. При провал на начинанието или при неизпълнение на задължителните условия по договора отпуснатата сума ще трябва да се възстанови, но засега не е уточнен механизмът, по който ще става това.

Facebook logo
Бъдете с нас и във