Банкеръ Daily

Управление и бизнес

До 10 септември малките фирми избират доставчик на ток от свободния пазар

На свободния пазар има огромна конкуренция, тъй като има над 50 доставчика, предлагащи различни цени, така че разликите между тях едва ли ще са много големи. 

Над 300 хиляди микро и малки фирми трябва да започнат да купуват електрически ток от свободния пазар и да изберат свой нов доставчик. Срокът за това е 10 септември.

Свободният пазар на електрическа енергия позволява сключването на сделки по свободно договорени цени между производители, търговци на електрическа енергия и потребители. Така се създава  конкуренция и, може би, повишаване качеството на предлаганите услуги.

Всеки клиент, който отговаря на техническите изисквания и няма просрочени задължения към настоящия си доставчик, има право да избере нов лицензиран търговец на електрическа енергия, с когото да договори цената за снабдяване с ел. енергия на неговия обект.

Към момента всички крайни клиенти могат да излязат на свободния пазар на електрическа енергия като сключат договор с търговец на електрическа енергия. Битовите клиенти нямат задължение, а възможност за избор на търговец – доставчик на електроенергия, докато за небитовите клиенти важат приетите изменения в Закона за енергетиката във връзка с излизането им на свободен пазар.

В сайта на КЕВР е публикуван списък на всички търговци с информация за тях. Фирмите могат да пуснат запитвания до избраните, да сравнят офертите и да си изберат търговец на свободния пазар. Подписването на договор с търговеца може да стане и дистанционно, с електронен подпис. 

Новото е, че фирмите могат да си договорят цена на доставената ел.енергия, срока на договора, както и условията на договора. Всяка фирми има определено потребление затова е важно да се договарят индивидуални условия. 

Ако някоя малка фирма не успее до 10 септември да посочи свой нов доставчик на ток, ще продължи да бъде обслужвана от досегашния, но по условията на нов типов договор, утвърден от КЕВР. Този договор може да бъде прекратен от клиента във всеки един момент, когато той си избере доставчик на свободния пазар.

Типовият договор има срок на действие от 1 октомври тази година до 30 юни 2021 година. Ако фирмите не са избрали доставчик на ел.енергия и след тази дата, те ще бъдат прехвърляни към т.нар. доставчик от последна инстанция. Този вариант на снабдяване с електричество би излязъл на малките фирми по-скъпо.

На свободния пазар има огромна конкуренция, тъй като има над 50 доставчика, предлагащи различни цени, така че разликите между тях едва ли ще са много големи. Но, не трябва единствено цената да е водеща при избор на търговец, а различните клаузи в договора, отбелязат експертите.

На първо място, трябва да се сравнят цените в различните оферти – и да се уверите, че сравнявате цени, които включват едни и същи компоненти!
Освен цената, голямо значение имат условията на офертата и договора. Те фиксират включените услуги, както и разпределението на рисковете (начин на фактуриране, условия и начини на плащане, обезпечения, фиксирана/променлива цена, обслужване на клиентите и др.).
Не на последно място - поинтересувайте се от надеждността на доставчика, неговите опит и стабилност могат да окажат съществено влияние върху вашия бизнес.

КЕВР определя и цена за "задължения към обществото“, която се заплаща от клиентите на свободния пазар на електрическа енергия допълнително. При регулираните цени, тази добавка е включена в цената на електрическата енергия, затова клиентите не я виждат като отделен ред във фактурата си.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във