Банкеръ Daily

Управление и бизнес

ДНСК връчи заповед за спиране на строежа „Златен век“

Началникът на Дирекцията за национален строителен контрол издаде заповед на основание от Закона за устройство на територията за цялостно спиране на строеж „Златен век“, извършван от „Артекс инженеринг“ АД. Днес заповедта е връчена на участниците в строителния процес и подлежи на обжалване по реда пред Административен съд в 14-дневен срок от съобщаването.  

Съгласно закона, жалбите и протестите пред съда не спират изпълнението на заповедта. За установените нарушения на разпоредбите на ЗУТ, довели до спиране на изпълнението на строежа са образувани 8 административнонаказателни производства, като предвиденият в ЗУТ размер на санкциите е в общ размер около 200 000 лева. 
    

Facebook logo
Бъдете с нас и във