Банкеръ Daily

Управление и бизнес

ДНСК спря незаконен ремонт на язовир „Дражинци“

Районната Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК) във Видин е извършила проверка по документи и на място на строеж първа категория: „Ремонт и възстановяване на язовирна стена и съоръженията към нея на язовир „Дражинска бара“, с. Дражинци, община Ружинци, съобщиха от контролния орган.

Установено е, че общината не е одобрила проект и не е издала Разрешение за строеж за язовир „Дражинска бара“, който е публична общинска собственост. Ремонтът се изпълнява от „МОНТАЖИ“ ЕАД. С уведомително писмо от 7 август 2020 г. до кмета на община Ружинци от държавната строителна фирма посочват, че експертен съвет към „Държавна консолидационна компания“ ЕАД е одобрил техническия проект. Също така е отбелязано, че предвидените ремонтно-възстановителни дейности са по чл. 151, ал. 1, т. 2, според който не се изисква разрешение за строеж за текущ ремонт.

От Районната ДНСК са установили още, че строежът няма и технически надзор. От там припомнят, че с Решение №495 от 13 юли 2018 г. Министерският съвет е определил „Държавна консолидационна компания“ да възлага ремонтите и реконструкциите на язовири - държавна и общинска собственост. Тя пък от своя страна възлага изпълнението на дъщерното дружеството „МОНТАЖИ“ ЕАД.

Извършената проверка от служителите на Районната ДНСК във Видин показа, че описаните и извършени строително-монтажни работи не представляват текущ ремонт. Те попадат в хипотезите на Допълнителните разпоредби в Закона за устройството на територията за „Основен ремонт“, които са надлежно описани в § 5, т. 42. Предвид императивните разпоредби на Закона за устройство на територията, ДНСК приема за нищожни решенията на експертния съвет към „Държавната консолидационна компания“.

Проверката е извършена след постъпило писмо от областния управител на област Видин. При установените нарушения е в ход процедура за спиране на строителството и забрана на достъпа до строежа. Предстои административно наказателно производство за всички участници в строителството, уточняват от контролния орган.

Facebook logo
Бъдете с нас и във