Банкеръ Daily

Управление и бизнес

ДНСК: Част от кейовата стена в "Росенец" няма строителни книжа

Удължението на кейовата стена в лесопарк "Росенец" е изградено без необходимите строителни книжа, установи Дирекцията за национален строителен контрол след извършена проверка по документи и на място по разпореждане на регионалния министър Гроздан Караджов. Държавният строителен контрол не е открил строителни книжа в община Бургас, нито искания за издаване на разрешение за строеж за преустройство и удължаване на хидротехническо съоръжение „Кейова стена“, изградено в акваторията на Черно море.

С изменение на кадастралната карта през 2020 г. площта на кейовата стена е увеличена от 1029 кв. м на 5838 кв. м съгласно предоставените кадастрални скици. Според тях обектът се води поземлен имот. От Службата по геодезия, картография и кадастър в Бургас е издадена скица на имота, предназначен за пристанище, с вписан собственик „Хермес Солар“ ООД, съгласно констативен нотариален акт от 2020 г. В него е записано, че имотът се състои от две основни части – северна и западна, изградени на два етапа в акваторията на Черно море през 70-те и 80-те години на ХХ век. При проверката на място от ДНСК е установено, че обектът „Кейова стена“ представлява стоманобетонна подпорна стена – вълнолом и стоманобетонен кей с „Г“ образна форма. Приблизителната дължина на съоръжението е 280 метра и се състои от северна част с приблизителна дължина 175 м и западна - с приблизителна дължина 105 м.

От огледа на място става ясно, че около 50 м от северната, дългата част на кейовата стена, е старо строителство. Бетонът е обрушен и на места има оголена, силно корозирала армировка. Върху нея е положена нова бетонова настилка. Новото строителство е цялата къса част и около 125 м от дългата част на кейовата стена. Това се потвърждава от кадастралните скици и от сателитните снимки. За новото строителство не са открити необходимите строителни книжа, включително разрешение за строеж.

В следствие на проверката ДНСК ще възложи на външни специалисти извършване на подробно обследване обхващащо и подводната основа на имота. Въз основа на данните от обследването ДНСК ще предприеме последващи законосъобразни действия по случая, съобщават от дирекцията.

Facebook logo
Бъдете с нас и във