Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Днес и утре изслушват допуснатите кандидати за председател на НСИ

Изслушването на допуснатите кандидати за председател на Националния статистически институт ще се проведе на 27 и 28 юни в Министерския съвет или чрез видеоконферентна връзка. Най-добре представилите се кандидати ще бъдат поканени за последващо финално интервю на 1 юли в присъствието на заместник министър-председателя по ефективно управление и експерти в областта на статистиката.

В срок до 10 дни след завършване на процедурата комисията ще представи на вицепремиера доклад за резултатите от изслушването и цялостното представяне на кандидатите.

Министерският съвет публикува допуснатите до изслушване кандидати за председател на Националния статистически институт. Това са: Атанас Атанасов, Богдан Богданов, Валентин Чавдаров, Виктория Андреева, Галя Статева, Деян Славов, Диана Янчева, Красимир Милушев, Петко Ганчев, Петър Манчев, Радослав Радев и Руслан Мартинов.

Кандидатите трябваше да представят концепция за развитие на институцията и всички изискуеми документи.

Процедура за публично изслушване на кандидати за председател на Националния статистически институт беше обявена със заповед на заместник министър-председателя Калина Константинова от 15 април. Седемгодишният мандат на настоящия председател Сергей Цветарски изтече. Той има право и на още един мандат. Но все още не е ясно дали отново ще се кандидатира.

Според изискванията, кандидатите трябва да имат висше образование с минимална степен „магистър“, да са с доказан професионален опит в областта на статистиката, да са български граждани и да не са осъждани. Те трябва да владеят добре писмено и говоримо английски език, както и да притежават знания и умения за обработване на информация, създаване на съдържание, дигитална комуникация и информационна сигурност.

Според Закона за статистиката, НСИ осъществява независима статистическа дейност на държавата. Той е със статут на държавна агенция. Ръководи се от председател и трима заместник-председатели, които се определят с решение на Министерския съвет за срок от 7 години, но за не повече от два мандата. Те се назначават от министър-председателя. Мандатът на настоящото ръководство на НСИ изтече през миналата година.

За първи път в най-новата ни история се провежда изслушване и конкурс за председател на Националния статистически институт. Избраният нов подход се практикува в някои страни членки на ЕС - Малта и Ирландия, оценява се високо от Евростат и е в съответствие със заявения от правителството ангажимент за публичност и прозрачност на назначенията. Целта е отварянето на вратите на институцията за ново поколение мениджъри професионалисти.


 

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във