Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ДЖЕНЕРАЛИ ОБЕЩАВА ДА ЗАПАЗИ МЕНИДЖМЪНТА НА ОРЕЛ

Финансовата група Дженерали подписа на 10 юли 2006 г. чрез холдинговата си структура във Виена договор за придобиване на 51% от акциите на българската финансова група Орел-Г Холдинг. Цената на сделката е удоволетворяваща двете страни, но остава търговска тайна. Всъщност Дженерали купи дела на досегашния мажоритарен собственик на компанията, народния представител от БСП Добромир Гущеров.
Според добре осведомени източници, до края на годината международният застраховател ще придобие и дяловете на останалите акционери - Мюних Ре, който държи 30 на сто от капитала на дружеството и БУЛБАНК, притежател на 19 на сто от дяловия капитал.
За сключване на договора в София пристигнаха Серджо Балбинот, главен изпълнителен директор на Дженерали и Карол Щос, представител на Дженерали Холдинг във Виена. Връщането на италианския застраховател на българския пазар, според тях, е част от стратегията на финансовия холдинг за присъствие в страни с потенциал за растеж. През последните години застрахователната група разшири дейността си в страни като Индия, Сърбия, Украйна и Хърватска. Главният изпълнителен директор на Дженерали Балбинот каза още, че с придобиването на Орел - Г Холдинг компанията ще осъществи плана си за растеж в изключително динамичния сектор на българския застрахователен и здравноосигурителен пазар. Топмениджърите на европейския финансов гигант обещават да запазят мениджмънта на българския холдинг в сегашния му състав. Дали обаче ще спазят този ангажимент и след като Дженерали стане единствен собственик на българското холдингово дружество, ще стане ясно в края на годината.
Продавачът
Финансовата група Орел Г Холдинг е представена чрез трите си компании - Орел АД - за общо застраховане, Орел Живот АД - за животозастраховане, и Закрила АД - за здравно осигуряване. Холдингът приключи 2005 г. с близо 56 млн. лв. премиен приход и с печалба от 8.8 млн. лв., която е три пъти по-висока от финансовия му резултат през 2004 година. Дружеството е регистрирано през февруари 1989 г. и повече от 15 години е сред първите на застрахователния пазар у нас. В момента за него работят повече от хиляда щатни служители и 8 хил. застрахователни посредници в цялата страна. Групата е изградила мрежа от 87 регионални офиса.
Дружеството за общо застраховане Орел е създадено през 1991 г. и е първото лицензирано в България, (с лиценз №1/1998 г. от Националния съвет по застраховане). То осъществява презастрахователната си програма чрез Мюних Ре и Суис Ре и предлага пакетни застраховки, като поддържа и денонощен асистанс-център. Фокус в дейността му са автомобилните застраховки, които са 64% от портфейла му.
ЗК Орел Живот също е първата частна животозастрахователна компания на българския пазар, създадена е през 1992 г. и е лицензирана с решение № 5 на Националния съвет по застраховане на 15.06.1998 година. Компанията предоставя допълнителни гаранции за сигурност чрез водещия презастраховател Мюних Ре и има 10% пазарен дял, като се нарежда на четвърто място сред животозастрахователите у нас. В премийния й портфейл доминират спестовните застраховки, които са повече от 86 на сто в него.
Здравноосигурителното дружество Закрила е почти монополист в този сектор с над 60% пазарен дял. То управлява собствен Медико-стоматологичен център и има договори с 270 медицински заведения на територията на цялата страна. Закрила също е първата лицензирана компания за доброволно здравно осигуряване, създадена е през 1999 г. и лицензирана на 23 февруари 2001 г. от ДАОН. Най-голямата здравноосигурителна компания в страната предлага избор на доверен лекар, лечебно заведение и денонощна телефонна консултация, както и пакети за стоматологична помощ.
Купувачът
Дженерали е глобална компания от италиански произход, регистрирана е в Триест като Assicurazioni Generali S.p. A. и има 175 годишна традиция (от 1831 година). Тя е мажоритарна собственост на институционални и дребни инвеститори, които притежават 70.04% от капитала й. Останалите акционери са групата на МедиоБанка ( с 14.12% дялов капитал), Банка ди Италия (с 4.47%), УниКредито ( с 3.56%), Капиталия (с 3.2%), Премафин (с 2.4%) и групата на Карло Тасара (с 2.21%). Дженерали е на трето място в Европа по премиен приход, който за 2005 г. възлиза на 62.8 млрд. евро. Тя е направила инвестиции за общо 307.4 млрд. евро. Групата притежава общо 107 застрахователни и 119 финансови компании, включително и за управление на недвижими имоти с 60 хиляди души персонал.
Реализираният през 2005 г. в Италия пазарен дял възлиза на 22.7 процента. В Израел групата постига 18.6% от пазара, в Австрия - 13.2 процента. Силно присъствие Дженерали има и в Германия - с 8.1% пазарен дял, във Франция - 7.4%, в Аржентина - 6%, в Испания - 4.5%, в Швейцария - 4.1%, и в Мексико - 3.7 процента. В региона на Централна и Източна Европа най-силно е представена в Унгария - с 15.9% пазарен дял.
Дженерали Холдинг Виена
е част от групата Дженерали. Към Виенската структура се причисляват 15 застрахователни и 36 холдингови компании от региона на Централна и Източна Европа. Австрия е най-големият вътрешен пазар на холдинга с над 2 млрд. евро премиен приход и с инвестиции за близо 8 млрд. евро. На австрийския пазар от 1832 г. работи компанията Дженерали Ферзихерунг и от 1907 - Европейска Райзеферсигурунг. Животозастраховането заема близо 40% от портфейла им, а общото застраховане е над 60 на сто от него.
Виенската холдингова структура на Дженерали е четвърта на пазарите в Централна и Източна Европа. Компанията работи в десет страни от региона - в Унгария (от 1989), Чехия и Румъния ( от 1993 г.), Словения ( от 1996 г.), Словакия (от 1997 г.), Полша (от 1999 г.), Хърватска (от 2002 г.), Сърбия, Украйна и България (от 2006 г.). Офисите й са 506 и са обслужвани от над 5174 служители, а клиентите й надхвърлят 4.3 млн. души. Част от дъщерните й дружества също се занимават и с управление на недвижими имоти, както и с предоставяне на други финансови услуги, включително здравноосигурителни. Брутният премиен приход на Дженерали Виена Груп за 2005 г. възлиза на 2.9 млрд. евро, от които 1.06 млрд. евро от животозастраховане и 1.84 млрд. евро от общо застраховане.

Facebook logo
Бъдете с нас и във