Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ДИВИДЕНТЪТ НА БТК

Ако грешката с дивидента на БТК беше вярна, акционерите й щяха да са много доволни. Но уви, понякога радостта трае твърде кратко. След като съобщение на сайта на БФБ-София на 5 май зарадва собствениците на акции от телекома, че дивидентът на една акция ще бъде 0.64 евроцента, цените им на борсата реагираха незабавно. Само 28 минути след започването на търговията на сесията в понеделник (8 май) обаче инвеститорите, които вече бяха купили по-скъпи акции на БТК, бяха сюрпризирани с неприятна новина. Търговията с тях беше спряна. Досущ като в онзи стар виц, където компютрите се оказали компоти, евроцентовете от дивидента на БТК се оказаха български стотинки. Освен това се оказа, че телекомът ще разпределя само 184.8 млн. лева.
За краткото време до спирането на сделките бяха изтъргувани 33 561 бр. акции (в 74 сделки) с минимална цена 10.30 лв. и максимална 10.81 лв. на обща стойност близо 360 хил. лева. За деня среднопретеглената цена беше 10.65 лева. Търговията с акциите на БТК бе възстановена в 11 часа на 8 май. В цялата борсова сесия бяха прехвърлени общо 50 408 акции на средна цена от 10.65 лв., като офертите бяха на нива от 10.45 лв. купува и 10.50 лв. продава.
БТК предложи да компенсира инвеститорите заради допуснатата техническа грешка за дивидента. Компенсацията ще е равна на разликата между пазарната цена на акциите на БТК при приключване на търговията на БФБ с ценни книжа в петък (формирана средна цена за сесията от 10.29 лв.) и по-високата покупна цена, по която акции на телекома са били закупени в посочения по-горе период. Всички заинтересовани инвеститори са поканени да приемат предложението на БТК чрез писмено потвърждение, изпратено до компанията в срок до 17 часа на 31 май 2006 година. Допълнителна информация може да бъде получена от Антон Пиралков, директор за връзки с инвеститорите на БТК, тел. 949 4949 или мейл [email protected]
Иначе раздаването на дивидент ще бъде гласувано от редовното общо събрание на акционерите на 22 юни.
Ден след спирането на търговията Комисията за финансов надзор съобщи, че ще се заеме с изясняване на обстоятелствата около погрешно подадената информация от БТК. С писма комисията е изискала писмени обяснения за причините, довели до несъответствието в представените данни от БТК АД, от БФБ - София АД и от Централен депозитар АД. Изискана е информация за страните по сключените сделки с акции на дружеството, както и обяснения за изясняване на действията по разкриване на информацията.

Facebook logo
Бъдете с нас и във