Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

Дивиденти

Куриерската фирма "Спиди" АД - София, се готви да разпредели дивиденти и за 2013-а. Решението ще се вземе на редовното общо събрание на акционерите на 14 май. Печалбата на дружеството е в размер на 8.827 млн. лв., а мениджърите предлагат 4 446 600 лв. от нея да получат акционерите му. Това прави по 1 лв. за всяка акция преди облагане. Остатъкът от положителния финансов резултат ще попълни резервите под формата на неразпределена печалба. Това, разбира се, ще се случи само ако акционерите останат доволни от доклада за дейността на дружеството и приемат годишния му финансов отчет за 2013 година.


Очаква се общото събрание да овласти мениджърите да сключат договор за банков инвестиционен кредит от "Уникредит Булбанк" АД в размер на 13.104 млн. лева. Парите ще бъдат върнати след седем години и заемът е с една година гратисен период. Те ще бъдат използвани за покупката на 100% от капитала на "Дайнамик Парсъл Дистрибюшън" СА (Румъния) и 100% от "Геопост България" ООД. От писмените материали за събранието става ясно също, че необходимите средства за тези сделки и инвестиционната програма за Румъния са на стойност от 30 млн. лева. Пълното финансиране ще бъде осигурено с увеличение на капитала на "Спиди" АД и с привличането на дългосрочен инвестиционен заем.


 


Софийският "Фонд за недвижими имоти България" АДСИЦ е подготвил сума в размер на 1 448 424 лв., или по 0.02396 лв. брутен дивидент на всяка своя акция. Ако общото събрание гласува предложението, това означава, че акционерите му ще получат 90% от преобразувания финансов резултат за 2013 година. До това разпределение на печалбата ще се стигне само ако бъде одобрен докладът за дейността и управлението на дружеството със специална инвестиционна цел и годишния му счетоводен отчет за миналата година.


За 2012 г. между акционерите на фонда бяха разпределени 3 917 955 лв., или по 0.06481 лв. за акция.


 


"Софарма трейдинг" АД - София е подготвило 7 568 152 лв., или по 0.23 лв. брутен дивидент за една акция. Акционерите му ще се съберат на 20 юни, за да гласуват това предложение. До такова разпределение на печалбата ще се стигне само ако бъдат одобрени докладът за дейността и управлението на дружеството и годишният му финансов отчет за миналата година. Нетният финансов резултат е в размер на 9 488 933 лева. Десет процента от него (948 893 лв.) влизат във фонд "Резервен", а останалите 971 888 лв. ще останат като допълнителен резерв на дружеството.


При тези данни на акционерите няма да им е трудно да гласуват за освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите - Димитър Димитров, Огнян Донев - председател, и Александър Райчев, за дейността им през миналата година. Предлага се и годишно възнаграждение за 2014 г. на всеки от членовете на борда в размер на 24 000 лева. През миналата година всеки от мениджърите е получил същото възнаграждение.


"Софарма" АД контролира 75.92% от капитала на дружеството, а останалите акции са собственост на други фирми и малки инвеститори. Огнян Донев притежава 1 482 000 акции, а Димитър Димитрв - 224 102 броя.

Facebook logo
Бъдете с нас и във