Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Дюните в община Шабла ...липсват в кадастъра

Цели 93% от наличните дюни в община Шабла липсват в кадастъра, това са установили експертите на гражданската инициатива “Зелени закони”. Те се изпратили писмо до министерствата на околната среда и водите, на регионалното развитие и благоустройството и на туризма, както и до ресорната комисия в Народното събрание с искане за среща, на която да бъдат обсъдени проблеми с картирането и опазването на дюните по българското Черноморие, съобщава Стефан Аврамов от организацията.

Екипът на “Зелени закони” извърши проучване на дюните по българското Черноморие. Целта беше да установим колко от съществуващите дюни са описани като такива и отразени в кадастъра и специализираните карти.

Проверявахме терени от Ахтопол до Шабла и открихме множество дюни, които без никаква логическа причина не бяха картирани. На практика, картирани в кадастъра се оказаха само половината от известните дюни в България“,  казва Аврамов.

Интересен казус е констатиран в община Шабла. Всички плажове тук попадат в Натура 2000. Затова през 2012 г. дюните са били картирани по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове“, с възложител Министерството на околната среда и водите.

Съгласно тези проучвания пет просторни комплекси от бели и сиви дюни има на плажовете срещу Шабленската тузла, Шабленското и Дуранкулашкото езеро, до Крапец  и на север от Дуранкулашкото езеро.  Тези дюни са описани в формулярите на защитените зони “Езеро Дуранкулак” и “Езеро Шабла - Езерец”. На територията на двете защитени зони са описани общо 1218.9 декара бели дюни и 47.9 декара сиви дюни.

Тези дюни около резиденцията в Шабла не съществуват в специализираната карта на дюните на Министерството на регионалното развитие и благоустройство( МРРБ).

В специализираната карта на дюните на МРРБ не съществуват и тези бели дюни край Шабленската тузла, които са картирани през 2012 год. от Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

Но в специализираната карта на дюните към кадастъра са отразени само 92.901 декара, което прави малко над 7% от установените от МОСВ дюни.

От гражданската инициатива казват, че не могат да отгатнат защо Министерството на регионалното развитие не е използвало данните за картираните дюни на Министерството на околната среда и водите?!

И обясняват:  „Съгласно § 31 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие - “В едногодишен срок от влизането в сила на този закон Министерството на околната среда и водите предоставя на Агенцията по геодезия, картография и кадастър информация за отразяване на пясъчните дюни в кадастралната карта и в специализираните карти и регистри по чл. 6, ал. 7. В 6-месечен срок след предоставянето на информацията границите на пясъчните дюни се отразяват в кадастралната карта и специализираните карти и регистри.”

Законът за устройство на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК) е приет през 2008 г. и това задължение очевидно още не е изпълнено, напомнят от организацията.

Повечето от неотразените в кадастъра дюни попадат в защитените зони “Езеро Дуранкулак” и “Езеро Шабла - Езерец” и са изключителна държавна собственост, с изключение на няколко имота, които са частна собственост.

Според природозащитниците, доста странен е и фактът, че няколкометрова ивица между дюните на Дуранкулак и самото езеро Дуранкулак са частна общинска собственост при условие, че дюните преливат в езерото без специфициран буфер, а както дюните, така и езерото по Конституция са изключителна държавна собственост.

Според тях въпросът е от съществено значение и се надяват институциите да откликнат бързо на поканата им за среща, която са отправили към всички отговорни по темата държавни ведомства.

Какво и кога обаче това ще се сучи, на този етап не е ясно.

Facebook logo
Бъдете с нас и във