Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ДЮНИ СТАНА МИШЕНА ЗА РЕСТИТУТСКИ АТАКИ

Обявяването на приватизационната сделка за ваканционното селище Елените за нищожна от тричленен състав на Върховния административен съд възбуди духовете и на други претенденти за разваляне на продажби на черноморски курорти. Така от няколко седмици сагата с раздържавяването на Дюни отново стана актуална. Петдесет и един процента от комплекса бяха закупени през 1999 г. от американската офшорка Джованда интернешънъл, собственост на бизнесмена Людмил Стойков (до неотдавна той държеше чрез дъщерната си фирма Стомана индъстри и 100% от основното производство на пернишкия комбинат Стомана). Оттогава започнаха и атаките на реститути, претендиращи, че притежават част от земята, върху която е построен курортът. Става въпрос за 35 декара площ, влизащи в баланса на Дюни още от 1985 година.
Всъщност тези терени са обект на спорове още от началото на миналия век. Тогава предприемачи от региона на град Созопол основават земеделска кооперация, като за развитието на дейността й теглят банкови кредити. Само че именно изплащането на заемите се оказва слабото място на съдружниците, твърдят запознати. Изправени пред заплахата от фалит, през 1949 г. собствениците на земята я продават на местното държавно рибовъдно стопанство. Въпреки че са получили, както се говори, добри пари за имотите си, след приемането на закона, уреждащ връщането на селскостопанските земи, бившите им притежатели предявяват претенциите си върху тях. Те представят и нотариалните си актове отпреди Втората световна война.
В средата на 80-те години на миналия век новосъздаденият курорт Дюни закупува въпросните спорни терени от рибовъдното стопанство с кредит от тогавашната Българска външнотърговска банка. И на практика ваканционното селище е техен пълноправен собственик. Местната поземлена комисия обаче все пак издава актове за собственост и на бившите притежатели на имотите, които след създаването на курорта са станали особено апетитни. Реститутите, естествено, не могат да се разпореждат с тях, защото 35-те декара площ влизат в територията на Дюни. Само че това не им пречи да възпрепятстват дейността на комплекса. Изпълнителният директор на дружеството Людмил Стойков се оплака, че в разгара на активния туристически сезон местните земевладелци са организирали пълна и разнообразна програма за посетителите на курорта. През юли те са нахвърляли стари автомобилни гуми около хотелите на Дюни. Освен това са прекъсвани електропроводи, водопроводи и телефонни кабели. Пред в. БАНКЕРЪ Стойков заплаши, че ще даде на прокурор извършителите на тези вредителства. Собствениците на земя също вероятно ще прибегнат до съдебните органи.
Дюни едва ли има излишни средства да обезщети реститутите, точно заради кредита от бившата външнотърговска банка, който бе преоформен в дълг по ЗУНК. Отрицателните финансови резултати на дружеството през последните няколко години са заради изплащането на лихви и главници по облигационното задължение - каза Людмил Стойков. - Остават ни да изплатим още около 750 хил. щ. долара. През тази година Дюни дължи на държавата 520 хил. щ. долара главница и около 220 хил. щ. долара лихви по ЗУНК. Но според последните промени в закона Лучников, от началото на 2001 г. лихвите ще могат да се покрият с компенсаторни записи.
Големите кредити са причина и за загубата от 467 хил. лв. за миналата година. За първите шест месеца на тази пък отрицателният резултат е 694 хил. лв., но това се дължи на факта, че сезонът от януари до юни по традиция у нас е слаб за туризма.
Тази година ще е последната, през която Дюни ще се управлява от фирмата Меджик лайф (дъщерно дружество на австрийската Гулет туристик, собственост на известния туроператор ТУИ). За следващия сезон ще търсим нови партньори, изтъкна изпълнителният директор на курорта. Междувременно Джованда интернешънъл и друго дружество на Стойков - Ладимекс Л, овладяха вече общо над 95% от капитала на Дюни. Това стана след търговото предложение на цена от 1.26 лв. за една акция, което бе прието от трима миноритарни акционери, сред които е Акционер фаворит холдинг. След като изтече срокът на предложението, Джованда интернешънъл и Ладимекс Л пристъпиха към операция по отписването на курорта от регистъра на публичните дружества. Според споразумението между двамата големи собственици, през следващите три години капиталът на туристическия комплекс ще бъде увеличен неколкократно, като средствата ще се използват за модернизиране на хотелите. Плановете са базата да се увеличи с нови 400-500 легла и да достигне до две хиляди. Очакваното размиване на капитала обаче със сигурност прави в този момент инвестицията в акции на Дюни неизгодна. Нещо повече - собствениците открито признават, че през следващите години задлъжнялостта на дружеството ще се увеличи заради инвестиционната програма.

Facebook logo
Бъдете с нас и във