Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Дискусия ще обсъди възможностите за регионален подход към инвестициите и еврофинансирането

Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова

Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова ще посети Разград, като в Областната администрация тя ще участва в стратегическа консултация във връзка с изпълнение на политиката за регионално развитие и програмирането на новата европейска оперативна програма за подкрепа на регионите в периода 2021-2027 г. с представители на общините от Северен централен район. Инициативата е съвместна с Международната банка за възстановяване и развитие в рамките на подписаното споразумение за консултантски услуги с Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Участие в срещата ще вземат представители на министерства и държавни агенции, областни управители, кметове на общини, неправителствени организации, представители на бизнеса и други. Целта е те да се запознаят с новия подход за изпълнение на проекти в следващия програмен период, както и да дадат мнение за ефективно структуриране на Регионалните съвети за развитие, които ще бъдат натоварени с нови, по-широки функции.

Малките населени места в страната ще получат възможност за финансова подкрепа от оперативната програма за регионално развитие в периода 2021-2027 г. чрез прилагане на новия регионален модел на инвестиционно въздействие върху територията. Така няма да има вече "бели петна" - населени места без достъп до европейски средства, какъвто е опитът от последните два програмни периода, изпълнявани с европейско финансиране.

Северният централен район за планиране включва областите: Велико Търново, Габрово, Разград, Русе и Търговище, в които има 50 града и 998 села. Площта му е 14 647 кв. км, а населението около 1 237 147 жители. Административен център е град Русе.

Регионът обхваща централната част на Северна България. Територията му граничи с река Дунав, по която върви трансевропейски транспортен коридор No 7, и обхваща предимно равнинни и хълмисти земи. Това подпомага развитието на транспортната инфраструктура и определя до голяма степен добра оценка на географското му положение. През територията му преминават важни за България сухоземни транспортни магистрали и железопътни линии, включително и моста над река Дунав при Русе.

На юг регионът граничи с всички региони от Южна България. Границата е ясно очертана, като преминава в по-голямата си част по билото на Стара планина. Високата южна граница затруднява транспортните връзки с Горнотракийската низина. За осъществяването им се използват основно проходите Витиня, Шипченския и Хаинбоаз (Проход на Републиката), но и те не са целогодишни отворени за преминаване.

Facebook logo
Бъдете с нас и във