Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Директорите на Фонда на фондовете се срещнаха с министър Даниел Лорер

Министърът на иновациите и растежа Даниел Лорер проведе среща с ръководството на „Фонд мениджър на финансови инструменти в България" ЕАД. Обсъдени са били редица теми, свързани с дейността на дружеството, както и напредъка на започналата реорганизация на структурата за подобряване на процесите в дружеството и оптимизирането на бизнес модела на фонда.

Коментирани са мерките по установяване на максимална прозрачност при работата на фонда, като например публичното обявяване на крайните получатели на финансови инструменти.

Внимание е отделено и на възможностите и предизвикателствата пред дейността на фонда при структурирането на финансови инструменти за новия програмен период 2021-2027 година, предвид ролята му в управлението на ресурсите от Европейските структурни и инвестиционни фондове в България.

Министър Лорер се е запознал и с анализ на ситуацията по отношение темпа на прилагане на финансовите инструменти по съществуващите мандати, договорени с оперативните програми в страната, които възлизат приблизително на 1.3 млрд. лева.

От съществено значение би било извършването на цялостен, детайлен  одит на системите за управление и контрол и дейността на дружеството до момента, с оглед идентифициране на възможностите за повишаване на ефективността, подобряване на репутацията на дружеството и други. 

Към момента „Фонд мениджър на финансови инструменти в България" е обект и на планова одитна проверка от страна на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз".

Facebook logo
Бъдете с нас и във