Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Динамика на заплатите леко се забави в сравнение с 2021 г.

Според данните на Наблюдението на работната сила за първото тримесечие на тази година коефициентите на икономическа активност, заетост и на безработица вече са се завърнали към нивата си, наблюдавани през 2019 г., т.е. през последната година преди пандемията от КОВИД-19. Това е записано в редовния месечен обзор на българската икономика, изготвен от Министерството на финансите.

За първото тримесечие коефициентът на икономическа активност на населението от 15 до 64 г. бе 72 на сто, коефициентът на заетост – 68.4 на сто, а коефициентът на безработица - 5 на сто.

На годишна база заетостта се повиши с 1.3 на сто, което най-вече се дължеше на възстановяването на икономическата дейност в сферата на услугите. Коефициентът на безработица намаля с 1.4  процентни пункта на годишна база. Ако благоприятната динамика на пазара на труда се запази и през летните месеци на годината, може да се очаква стойностите на показателя да намалеят до интервала 4-4.5 на сто, който се счита за доста близък до естественото ниво на безработица в страната. 

През първото тримесечие номиналното нарастване на доходите от труд в страната достигна 9 на сто и компенсира отчетения ръст на потребителските цени, отбелязват в анализа на финансовото министерство. Текущата динамика на заплатите леко се забави в сравнение с 2021 г., но приносът на частния сектор беше по-силен. За разлика от миналата година, заплатите в публичния сектор се повишиха с по-нисък темп (1.8% на годишна база), докато заплатите в частния сектор продължиха да нарастват с двуцифрен темп (11.6%). 

Дейностите от сектор услуги, с изключение на публичен сектор, имаха водещ принос за нарастване на доходите от труд. Тези дейности имаха и основно влияние за растежа на наетите лица. Най-висок номинален темп на растеж на заплатите бе наблюдаван в хотелиерство и ресторантьорство (34.4%), следвано от култура, спорт и развлечения (32.7%).
Дейностите с най-нисък растеж на средната заплата бяха държавно управление (0.1%) и образование (0%).

Facebook logo
Бъдете с нас и във