Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Дигиталните умения са във фокуса на европредседателството

Сектор „Образование“ е водещ в два от четирите главни приоритета на Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г. - Бъдещето на Европа и младите хора и Цифрова икономика и умения на бъдещето. Изключително важно е да запазим нивото на европейските инвестиции в образованието и обучението, допълващи националното финансиране, включително на средствата от кохезионните фондове. Това заяви министърът на образованието и науката Красимир Вълчев в рамките на редовното заседание на Съвета по образование, младеж, култура и спорт на ЕС.

Българското председателство подкрепя стремежа за увеличение на инвестициите и добавената стойност от програма „Еразъм+“ в посока увеличаване на мобилността, разпространението и прилагането на знания и общи ценности. Той подчерта, че Европа повече от всякога има нужда от амбициозен план за развитието на дигиталните умения и грамотност. Министър Вълчев посочи също, че грижите за ранното детско развитие и намаляването броя на отпадащите ученици са изведени като водещ приоритет на българското правителство.

В рамките на заседанието на Съвета министър Вълчев се включи в дебат за нова визия на европейско ниво за това как професионалното образование и обучение да отговори на високите изисквания на нуждите на икономиката, както и за индивидуалното развитие и израстване на новото поколение европейци. Дуалното образование ще има своето значимо място в този дневен ред по отношение на формирането на умения и развиването на таланти в контекста на ученето през целия живот, заяви министър Вълчев. Той подчерта, че в България е актуализирана нормативната уредба, което позволява и на средни и обединени училища да реализират паралелки за обучение по професия, особено важна за даден регион.

Приобщаващият ефект на професионалното обучение и изграждането на партньорство с общини и бизнес е важен елемент на тези политики, заяви министърът. Той представи конкретните мерки на МОН, допринасящи за по-пълното използване потенциала на професионалното образование и обучение за развитието на предприемаческо и иновативно мислене и умения. Такива са моделът за акумулиране и трансфер на кредити в рамките на една и съща степен, но и между степени на образованието, както и създаването и прилагането на модели за сътрудничество между средните и висшите училища, обучаващите институции и бизнеса. Министър Вълчев покани министрите на ЕС на конференция, посветена на „Професионалното образование и обучение като първи избор“ през април 2018 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във