Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

Дигиталният чиновник идва през 2022-ра

Председателят на Държавната агенция "Електронно управление" Росен Желязков подписа Декларацията за е-управление.
S 250 bcd281a4 3cd8 4873 9e9a a7bf317683e5

Това че точно в Талин, столицата на Естония, преди дни бе подписана европейската Декларация по е-управление, не е никак случайно. Малката прибалтйска държава е световен пример за въвеждането на новите технологии в администрацията и в дейностите на обществения живот, тя е родината на софтуера на Skype и инициатор за въвеждането на петата свобода в Европа - свободното движение на данни. Освен това в момента Естония е председател на съвета на ЕС и успешно поставя интересите си в центъра на европейските дискусии. На този фон България - като следващия председател на ЕС, може да се окаже в изключително неловко положение заради слабата си подготовка. На пръв поглед излагацията, която се получи със срамната ни кандидатура за домакин на Европейската агенция по лекарствата (EMA), няма нищо общо с предстоящото българско председателство. Но нехайното ни отношение към едното ясно показва какво мислим и за другото. Така че не очаквайте през първата половина на 2018 г. в София да се роди някоя нова общностна декларация или каквото и да е друго нещо от европейско значение. 

Що се отнася до документа за е-управление, основният ангажимент в него е до 2022 г. европейските граждани да могат да взаимодействат изцяло дигитално с публичните администрации на своите държави. Колкото и да не ни се вярва, България също се присъедини към този пакт. Участие в Министерската среща по е-управление от наша страна, макар да не е точно министър, взе председателят на Държавната агенция "Електронно управление" Росен Желязков, който именно подписа заключителния документ от форума в естонската столица. А това ще рече, че - искат не искат, след пет години и нашите чиновници трябва да се дигитализират. Въпросът е как ще се случи този процес - по нашенски или по естонски модел. Защото електронното управление го мъчим още от зората на интернет и сме доникъде, докато другите тръгнаха след нас и ни изпревариха значително. 


Съвместно изявление на заместник-председателя на ЕК Андрус Ансип и комисар Мария Габриел по повод приемането на Декларацията  за електронното управление от Талин

"Приветстваме поетия от министрите от ЕС ангажимент за модернизация на публичните администрации в Европа. Това е важен стимул за цифровата икономика и цифровото общество. Декларацията от Талин представлява сериозен напредък в полза на нашите граждани и фирми. Това е възможно единствено благодарение на твърдия ангажимент на всички държави членки да приключат официалното уведомяване относно средствата за електронна идентификация съгласно регламента eIDAS и да спазват принципа на еднократност при най-важните обществени услуги в ЕС. Само тогава гражданите и фирмите в цяла Европа ще усетят ползата от повсеместното внедряване на ефективни цифрови обществени услуги."


"От изключително значение е държавите членки на Европейския съюз да осигурят адекватни финансови ресурси за процеса на дигитална трансформация. Само по този начин можем да преминем от декларации към реални действия в тази посока", заяви Росен Желязков. Според него държавите членки на ЕС могат да спечелят от своите различия, като обменят опит и добри практики. "Всички срещаме различни предизвикателства по пътя на дигиталната трансформация, но обменът на идеи може да ни даде решения. Това е колективно усилие, което трябва да бъде приобщаващо и да насърчава последващото трансгранично сътрудничество и обмен на информация", подчерта още той.

Освен осигуряването на парите важно е също цифровите услуги не просто да копират хартиените, а да предложат ориентиран към потребителя дизайн. В тази връзка държавите членки се ангажират  да проектират всички публични процеси като цифрови по подразбиране, така че да се сведе до минимум необходимостта гражданите и бизнесът да взаимодействат с чиновниците. Ще се работи и за избягването на дублирането на вече разработени приложения и за повишаване на използването на решения с отворен код при създаването и надграждането на ИКТ системи. Насърчаването на повторното използване на притежавани или развивани за публичната администрация продукти от страна на частния и неправителствения сектор също е сред мерките за по-пълно въвеждане на принципа за оперативна съвместимост. Също така в декларацията е записано, че през следващите години необходимо е да се предприемат стъпки за повишаване на дигиталните умения на всички равнища в публичните администрации, така че служителите да не изостават от новите технологии.

Друг ключов момент е въвеждането на принципа на еднократно събиране и многократно използване на данни. Това означава, че гражданите и фирмите ще предоставят информация само веднъж на дадена публична администрация в ЕС - независимо в коя държава членка се намират, и оттам чиновниците ще си обменят тези данни при необходимост. За пълно въвеждане на този принцип, първо, ще трябва да бъдат приложени мерки за намаляване на административната тежест на национално, регионално, локално и трансгранично равнище. Нужно е също и подобряване на качеството и технологичната достъпност на данните в ключови регистри.

Държавите членки ще работят също така за разширяване на достъпа и за подобряване на качеството на отворени данни. С декларацията от Талин страните от ЕС потвърждават и готовността си за подобряване на координацията и обмена за увеличаване на стратегическия, оперативния, изследователския и развойния си капацитет в областта на киберсигурността, в частност чрез въвеждането на изискванията на Директивата за мрежова и информационна сигурност. По отношение на принципа за откритост и прозрачност ключова стъпка ще бъде възможността за гражданите и за бизнеса да управляват личните си данни, с които публичните администрации разполагат.

Разбира се, за да се случат всички тези хубави неща, е необходимо да започне да се прилага регламентът за електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни транзакции на вътрешния пазар (eIDAS). Точно затова напредъкът по изпълнението на документа ще бъде отчетен през октомври 2018 г. от Австрийското председателство на Съвета на ЕС. 

 

150 ведомства ще обменят документи по електронен път 

До 9 октомври почти 150 административни структури  у нас са подали заявление за присъединяване към средата за електронен обмен на документи. Към момента обаче реални участници в тази система са едва 25 ведомства.

По данни на Държавната агенция "Електронно управление" изцяло по електронен път документи с други административни органи могат да обменят Министерството на финансите и Министерството на правосъдието, Държавната комисия по хазарта, Агенцията по геодезия, картография и кадастър, Изпълнителната агенция "Одит на средствата от Европейския съюз", Националният статистически институт и Централният регистър на особените залози, както и три областни администрации - на Пловдив, Добрич и на Велико Търново. Тестово засега е присъединена и Националната агенция за приходите. Към системата за електронен документооборот са включени и 14 малки общини - Родопи, Руен, Челопеч, Димитровград, Стралджа, Антон, Мирково, Струмяни, Каолиново, Кричим, Брусарци, Чавдар, Крушари и Искър.

До края на 2018 г. хартиеният обмен между административните структури трябва да бъде преустановен и чиновниците следва да обменят документи единствено онлайн.

Facebook logo
Бъдете с нас и във