Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Диалогът с професионалната общност е важен за енергийния сектор

Министър Андрей Живков

Министърът на енергетиката Андрей Живков проведе среща с екипа на Института за енергиен мениджмънт. В разговора са участвали и заместник-министрите Александър Николов и Мирослав Дамянов.

Дискусията е част от поредицата разговори, които екипът на Министерството на енергетиката провежда с неправителствени организации, браншови и професионални сдружения, синдикати и други. Целта е в условията на активен диалог с всички заинтересовани страни да бъдат очертани необходимите мерки за стабилизиране на енергийния сектор и да бъдат набелязани работещи решения за неговото бъдеще.

По думите на министър Живков, диалогът с професионалната общност е от ключово значение за успешното реализиране на водените от министерството политики за пазарно и прозрачно развитие на енергийния сектор и за защита на националните енергийни интереси на България в международен план.

Министърът на енергетиката Андрей Живков провежда поредица от срещи и с ръководствата на държавните дружества в енергетиката. Разговорите имат за цел да бъде установено финансово-икономическото състояние на компаниите и основните проблеми в тяхната работа. Допълнително е изискана информация и са зададени множество конкретни въпроси, на база на които да бъде изготвен задълбочен анализ.

След преглед на поисканата информация анализът ще бъде обявен публично.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във