Банкеръ Daily

Управление и бизнес

ДФЗ подписа 17 проекта, единият от които е за над 1.5 млн. лева

Изпълнителният директор на Държавен фонд "Земеделие" Борис Михайлов подписа нови 17 договора по програмата за развитие на селските райони, съобщиха от ведомството.

Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ за тях е близо 7,5 млн. лв. (7 451 343 лв.).

Най-мащабният договорен проект, с одобрена субсидия от над 1,5 млн. лева. Той е по подмярка 4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти". Със средствата ще бъде изградено ново месодобивно и месопреработвателно предприятие, към което ще има и цех за замразяване на плодове в област Бургас. 

Най-много, 12 на брой, са подписаните договори по подмярка 5.1 "Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития". Чрез изпълнението им животновъдните дружества ще подобрят биосигурността в стопанствата си със субсидия от над 5 млн. лв. (5 178 314 лв.).

Михайлов подписа и 4 договора по подмярка 6.4.1 "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности". Общата стойност на безвъзмездната помощ за тях е близо 700 100 лв. Първият проект е за изграждане на дом за възстановяване и грижи на възрастни хора в област Перник. Одобрената субсидия за него е над 218 000 лв. Вторият договор е с европейско финансиране от над 280 000 лв. С тях ще се построи автокомплекс в община Елин Пелин, Софийска област. Третият договор, с одобрена субсидия от над 120 000 лв., е за създаване на мобилен център за иновативни здравни услуги в област Велико Търново“. Чрез четвъртата инвестиция, с финансиране от над 70 000 лв., ще бъде разширена и модернизирана електронно-съобщителна оптична мрежа в селските райони.

Припомняме, че по подмярка 6.4.1 основно се финансират неземеделски дейности, чрез които се насърчава и запазва заетостта в малките населени места. По подмярката се подкрепя и развитието на технологиите в областта на "зелената икономика".

Facebook logo
Бъдете с нас и във