Банкеръ Daily

Управление и бизнес

ДФ "Земеделие" вече издава електронни Удостоверения за особен залог

Държавен фонд „Земеделие“ - Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) съобщи, че в Системата за електронни услуги (СЕУ) на ДФЗ (https://seu.dfz.bg/drupal/) е разработена нова функционалност, която ще подпомага земеделските стопани, кандидати по схемите и мерките за директни плащания.

Новата услуга в СЕУ е част от стремежа на Фонд „Земеделие“ за дигитализация на процесите и намаляване на административна тежест при обработката на заявленията на кандидатите за подпомагане.

По този начин, от Кампания 2022 година, издаваните от фонда документи - Удостоверения за декларирани площи/животни по схеми (изискван от търговските банки, като част от процедурата по учредяване на особен залог), могат да се създават електронно от индивидуалният профил на кандидата в Системата за електронни услуги. Всеки стопанин с активна регистрация в системата (към момента са над 26 хил. фермери) и подадено валидно заявление за подпомагане за текущата кампания, може по електронен път да генерира Удостоверение, посредством страницата "Удостоверения за особен залог" позиционирано в меню „Справки“ - секция „Финансови“.

Във всяка кампания областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ обработват над 6 хил. искания за удостоверения, съдържащи обобщени данни за декларирани площи, животни, схеми и мерки за подпомагане. За Кампания 2022, с оглед приемственост в методите на работа със бенефициерите, фондът ще продължи да издава и хартиени удостоверения чрез областните си структури.

От 2023 г. обаче издаването на удостоверения за особен залог на хартиен носител ще бъде окончателно преустановено и такива ще се генерират само електронно.

Facebook logo
Бъдете с нас и във