Банкеръ Daily

Министърът на туризма Стела Балтова, пред "Банкеръ"

Дестинация със силно развит здравен туризъм

16.5 млн. лв. безвъзмездна помощ за туроператорите и още толкова за субсидиране на седалка в самолет


Доц. д-р Стела Балтова е министър на туризма в петото и шестото служебно правителство на Република България. Тя е български икономист, експерт и дипломат, с бизнес квалификации от европейски и световни институции.

В периода 2002-2005 г. е на дипломатическа работа като ръководител на Службата по търговско-икономически въпроси в Копенхаген, Дания. През 2007-2009 г. е заместник-председател на Държавна агенция по туризъм.

Д-р Стела Балтова е доцент по икономика на бизнес услугите (2014). Директор е на Центъра за продължаващо обучение в Международно висше бизнес училище – Ботевград.


Г-жо Балтова, как оценявате предизвикателствата, пред които бяхте изправени при встъпването Ви в длъжност и то точно преди началото на летния туристически сезон?

- Мисията на Министерството на туризма в този служебен кабинет бе да възстанови жизнеспособността на туристическия сектор в България, който понесе големи щети и загуби в условията на извънредната епидемична обстановка. Сега, три месеца по-късно фактите са следните: повече от 2,5 млн. туристи са пътували в България от началото на летния сезон. За сравнение, Хърватия например, която се дава за пример, цитира числото 1 млн. туристи. Чуждестранните посетители у нас, по данни на ЕСТИ, се приближават към 900 хил. Като основни дестинации са били предпочетени Несебър, Варна, София, СПА столицата ни Велинград и други. Най-много са туристите от Румъния, благодарение на усилията ни да оставим границите със северната ни съседка отворени. Следват Полша, Украйна, Чехия и Германия.

Означава, че може да се похвалите с постигнатото до тук?

- Нашата основна цел беше и си остава представянето на България пред света като сигурна и гостоприемна дестинация чрез подобряването на политиките за регулиране на туристическия пазар и за администриране на туристическата дейност. Акцентът обаче е да се запази здравето на гостите и на работещите в сектора в условията на световната пандемия от COVID-19.

Първа стъпка в подпомагането на сектора бе една конкретна инициатива, която още в началото на мандата даде знак, че туризмът е изведен като национален приоритет на служебния кабинет. Още на 17 май бе създаден банер с активен линк „Туризъм в България“ на официалния сайт на Министерски съвет, който препраща всеки посетител на страницата на правителството към Националния туристически портал www.bulgariatravel.org. Този нов канал за комуникация фокусира вниманието, генерирайки много нови посещения, и увеличи прозрачността към Националния туристически портал, който представя не само възможностите за туризъм в България, но и актуалната информация, полезна за всички пътуващи.

През почти цялото лято до момента целта на България бе да остане максимално дълго в зелената зона, успоредно с висока степен на ваксиниране, което да доведе до значително облекчение на пътуванията. Последното – степента на ваксиниране в България – не ни удовлетворява и не е достатъчно, но това е едно дълбоко лично решение, до което всеки трябва да стигне сам. А бизнесът в туризма, особено този на първа линия – да подходи отговорно и да превърне ваксинирането в своя политика, за да имаме и един по-предвидим и работещ зимен сезон.

Вие предприехте инициативата „100% ваксинирани“?

- Да, съвместно с Министерството на здравеопазването бе разработен специален стикер за туристическите обекти в България, в които персоналът е ваксиниран. Целта на стикерите е гостите да са информирани и по-спокойни за здравето си. Това ще позволи на туристическите обекти да се рекламират по-успешно, че са безопасни при привличането на гости. Първият специален стикер бе залепен на входа на петзвездния хотел „Маритим Парадайз Блу“ в к.к. „Албена“.

Същевременно, за улеснение на туристите и за утвърждаване на имиджа на България като сигурна и безопасна дестинация, беше разработен и публикуван на страницата ни здравен протокол за действие при случай на заразени с COVID-19 туристи - под формата на Указания за функциониране на места за настаняване и заведения за хранене и развлечения в условията на извънредна епидемична обстановка, свързана  с COVID-19. В България бяха определени и първите карантинни хотели по Черноморието, които са посочени в този здравен протокол.

Кои икономически мерки бяха продължени и какви нови бяха предприети в мандата на служебния кабинет?

- За краткото време, с което разполагахме, бе направено всичко възможно, за да подпомогнем пострадалите бизнеси от сектора. Министерството на туризма изпълнява две схеми за държавна помощ - за предоставяне на безвъзмездни средства на лица, извършващи туроператорска дейност и за компенсиране на загуби в резултат на пандемията. Приключихме започнатата Фаза I, по която 706 предприятия получиха ресурс на обща стойност от 34 508 288,37 лева. След като получихме нотификация от Европейската комисия и продължихме мярката, подаването на заявления за кандидатстване по Фаза II се проведе в периода 06.07.2021 - 20.07.2021 година. Прогнозният й бюджет е 16 491 711, 63 лв. и се намира в процес на оценка на подадените заявления, които към крайния срок на кандидатстване са 120 броя.

Как ще оцените другата популярна мярка - субсидирането на туроператори - с 35 евро на седалка в самолет?

- В момента тече Фаза III, проведена от Министерството на туризма, като администратор на помощта, а желаещите могат да кандидатстват в периода 23.07-30.11.2021 г. и прогнозният бюджет е от близо 16,5 млн. лева. Получено е и одобрението на групова нотификация към ЕК за този следващ трети етап от процедурата, който обхваща полетите до края на годината, като таванът за допустимо подпомагане на една фирма е заявен на максимално възможната стойност съгласно Временната рамка – 1.8 млн. евро.

Одобрените кандидати по схемата във Фаза 1 бяха 23 туроператори, а общата стойност на помощта - 4 075 411,80 лв. По Фаза 2 е кандидатствал един туроператор.

Може би ще представлява интерес информацията, че по данни на ФРАПОРТ АД, през периода от 01.05.21 – 08.08.21 г. на Летище Бургас е имало реализирани общо 1073 пристигащи полети, от тях чартърни – 620. За същия период за летище Варна те са 1520, от тях чартърни – 304.

Как се възприема мярката 60/40 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“?

- Неин администратор е Агенцията по заетостта. За периода 11 май-23 юли 2021г. за раздел „Хотелиерство  и ресторантьорство“ са подадени и одобрени 430 заявления на работодатели и предприятия за компенсиране на 10 187 работници и служители. За същия период са  изплатени 1 768 093 лв. за 3 407 служители  за компенсиране на заетост за месеците април и май 2021-а.

За периода от 11 май до 23 юли 2021 г. за раздел „Туристическа агентска и операторска дейност“ са подадени и одобрени 11 заявления на работодатели и предприятия за компенсиране на 291 работници и служители. За същия период са изплатени 152 214 лв. за 152 служители за компенсиране на заетост за месеците април и май 2021 година.

Бих искала да обърна внимание и на факта, че за представянето на България като сигурна, гостоприемна дестинация, си поставихме за цел и осъществихме идеята за активна съвместна работа с българските задгранични представителства, като въведохме практиката всяка седмица да изпращаме към тях информационен бюлетин с най-важната и актуална информация. Ръководителите на Службите по търговско-икономически въпроси към дипломатическите мисии на България по света, както и българският бизнес, вече получават ежеседмично този информационен бюлетин, за да научат най-новото, свързано с епидемичната обстановка, актуалните условия за влизане и излизане от територията на България, информация за туристическите продукти в различните райони на страната.

Така поставихме акцент върху ролята на търговските аташета и приноса им към каузата на българския туризъм на чуждите пазари чрез тяхното адекватно, своевременно и актуално информационно осигуряване – относно България като безопасна дестинация за туризъм, гостоприемна и с качествен продукт целогодишно.

В изпълнението и надграждането в рамките на бюджета на планираните дигитални маркетингови дейности, поставихме още един важен фокус -  върху „маркетинг с нулев бюджет“ и дигитална кампания в социалните медии на приоритетни пазари, което, смятам, също даде добри резултати в популяризирането на българския туристически продукт и мерките за безопасност и икономическа подкрепа.

Какви други действия предприехте за подпомагане на сектора в рамките на Вашия мандат?

- Създадена бе нова Национална програма „ОТНОВО ЗАЕДНО“ в помощ на туристическия бизнес. Програмата, в размер на 15 млн. лева, се финансира със средства от централния бюджет, предвидени за подкрепа на туристическия сектор. Чрез нея общо 30 хил. ученици и учители ще могат да посетят безплатно, по определен ред туристическите обекти. С нея се постигат едновременно две важни цели: подкрепа за туристическия бизнес с всички прилежащи елементи на туристическия продукт и се улеснява социализацията на учениците след продължителната изолация по време на дистанционното обучение.

Бихте ли разказали повече за инициативата за развитие на районите чрез насърчаване на туристическото райониране?

В тази връзка са предприети законодателни инициативи за изменение и допълнение на Закона за туризма, в частта за създаване и функциониране на Организации за управление на туристическите райони. Законодателната мярка е продиктувана от необходимостта за подобряване на нормативната уредба в резултат на направени анализи на работата на учредените организации към момента.

Разработиха се маркетингови стратегии на деветте организации за управление на туристическите райони, като необходим институционален фактор за регионалното дестинационно развитие на туризма. Основната цел на маркетинговата стратегия е устойчивото развитие на всеки туристически район като привлекателна и конкурентоспособна целогодишна туристическа дестинация на вътрешния и на международния пазар, чрез подобряване на туристическата инфраструктура, провеждането на ефективна маркетингова политика, повишаването на капацитета на МСП в сектора и утвърждаването на ОУТР като субект на регионалния туристически маркетинг.

Вие предприехте и други законодателни инициативи. Бихте ли споделили за читателите ни?

- Една от тях, за която се надяваме да бъде продължена от следващия екип, тъй като предстои много работа, е разбиване на съществуващото статукво около превоза с автомобили с капацитет 8+1. Необходимо е законодателно регламентиране на извършването на превоз на туристи от туроператори, като допълнителна услуга, част от туристическия пакет с този тип автомобили, а законопроектът е съвместна разработка с МТИТС и ИА „Автомобилна администрация“.

И още една инициатива, която предприехме - създаване на законодателна рамка за развитие на велосипедния туризъм и разработване на Национален велосипеден план и на план за действие към него, както  и  регламентиране на създаването на Национална мрежа от велосипедни маршрути.

Друг важен акцент в усилията на министерството бе стимулирането на вътрешния туризъм. Даден бе ход на актуализиране на разработения през 2019 г. План за развитие на здравния туризъм за периода 2020 – 2025. Основната му цел е България да се превърне в туристическа дестинация със силно развит дял на здравния туризъм и балансирано развитие на всички разновидности – медицински, балнеотуризъм, спа, уелнес и таласотерапевтичен туризъм.

Стартира националната кампания „Преоткрий България“ на Министерството на туризма съвместно с българските общини.

Кампанията е насочена основно към промотиране на най-привлекателните и атрактивни туристически обекти на територията на участващите общини, с цел  насърчаване на вътрешния туризъм, който дори и в условията на пандемия предлага множество разнообразни, интересни и вълнуващи  възможности. Инициативата стартира в началото на активния летен сезон, провежда се на територията на цялата страна и е с продължителност от четири до шест месеца.

Акцентът тази година е насочен не само към морските обекти, но и към тези, разположени в общините във вътрешността на страната. Съвместната кампания се фокусира  върху богатото историческо и етнографско наследство, уникалните природни феномени и прекрасните кътчета, с които страната ни може да се похвали както пред българските граждани, така и пред чуждестранните гости, пристигнали у нас, любопитни и нетърпеливи да научат повече за гостоприемна България.

Какви мерки предприехте за подпомагане на екскурзоводите и планинските водачи?

- В подкрепа на екскурзоводите и планинските водачи, Министерството на туризма предприе действия по проекта „Повишаване на капацитета на МСП в сектор туризъм чрез оказване на подкрепа за създаване и функциониране на Организациите за Управление на Туристическите Райони“, инициирайки заетост чрез професионалните организации, в които те членуват. Вследствие на тази промяна, с бързи темпове беше разработена техническа спецификация и обявена процедура за партньорство за иновации по реда на чл.78 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Избор на външни експерти за популяризиране на МСП и ОУТР“ по цитирания проект. С това целим да бъдат подпомогнати именно екскурзоводите и планинските водачи, които останаха близо година и половина без никакви доходи, за да съхраним тези ценни професии. Срокът за изпълнение на предмета на обществената поръчка е до 9 (девет) месеца от датата на влизане в сила на договорите. Предвижда се,  чрез изпълнението на обществената поръчка, да бъде осигурена заетост на минимум 752 експерти.

Министерството на туризма вече изплати авансовите суми по три от сключените четири договори с професионалните организации на екскурзоводите и планинските водачи. Общата стойност на преведените средства е 1,302 млн. лева.

Доста усилия положихте за да добавите сектор туризъм в Националния план за развитие и устойчивост, тъй като той бе напълно пропуснат от предходните управляващи. Как стана това и какво променихте?

- Действахме настоятелно туризмът да бъде включен в Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България като инструмент за подобряване на здравния статус на населението ни, както и за подпомагане на възстановяването на сектора от кризата, вследствие на коронавируса. Към момента туризмът е предвидено да получи подкрепа хоризонтално и в рамките на Стълб 1 “Иновативна България”; Компонент „Интелигентна индустрия”;  Инвестиция 2: Програма за икономическа трансформация. В надградения от служебния кабинет проект е предложено включването на туристическите предприятия като бенефициенти във фонда за енергийна ефективност.

Чрез програмата се предвижда предоставяне на целева подкрепа на българските малки и средни предприятия в основните проблемни области, които забавят трансформацията към цифрова, зелена и ресурсно ефективна икономика.

С какво ще запомните тези месеци в международен план?

- Началото на мандата започна със среща на високо равнище на министрите на туризма на Европейския съюз. Скоро след това един друг форум донесе много радост, гордост и международно признание за България. Кандидатурата на България беше издигната за заместник-председател на Регионална комисия „Европа“ на Световната организация по туризъм към ООН  и бе единодушно гласувана за периода 2021-2023 година. Това е успех, от който се надявам да бъдат извлечени максималните ползи в следващите две години. Изборът се проведе на 3 юни по време на 66-та сесия на Регионална комисия „Европа“ в гръцката столица Атина, където взех участие.

Въпросите зададе: Мариета Велинова

Facebook logo
Бъдете с нас и във