Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Десислава Танева даде зелена светлина на част от парите за земеделие.

На първото заседание на Държавен фонд „Земеделие“, ръководено от новия министър на земеделието, храните и горите Десислава Танева  започна ударното  утвържаване на ресурсите  за земеделие. Първо беше взето решение  за отпускане на 4 млн.лв. държавна помощ  за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични условия, които могат да бъдат приравнени на природни бедствия.

 От общия бюджет по тази схема, който е в размер на 2.4 млн. лв и сe разпределя за щети, причинени от неблагоприятни климатични условия през миналата година  са разпределени  30% за фуражни кулутури, 80%  за плодове, зеленчуци,етерично-маслени, технически и 30% за зърнено-житни и Зърнено-бобови растения.

На подпомагане по тази програма подлежат земеделски стопани, които притежават констативни протоколи за 100% пропаднали площи от посочените култури в резултат на неблагоприятни климатични условия, настъпили през миналата година.  Съгласно схемата на помощта, земеделските стопани, които не са сключили застраховки, получават 50% от допустимия размер за подпомагане. На база данни от миналогодишни плащания по схемата за държавна помощ е установено, че около 80% от земеделските стопани не сключват застрахователни полици. А преди година  пропадналите площи, заети със земеделски култури, за които са издадени констативни протоколи, съгласно държавната помощ са 73 382.30 дка.

Другото решение, което беше взето днес  беше  утвърждаването на  ресурс от 5 500 000 лв.  за развъдните асоциации по Схемата за държавна помощ за създаване и поддържане на родословна книга и за определяне продуктивността и генетичните качества на животните за 2019 година.

През  тази година е изготвена нотификация пред Европейската Комисия  за промяна на схемата за държавна помощ с оглед тенденцията от последните три години за увеличаване на броя на животните под селекционен контрол, което рефлектира върху предоставения по държавната помощ ресурс, както и за постигане на по-ефективен контрол върху извършваните дейности и изразходваните средства. Средствата покриват до 100% от административните разходи за създаване и поддържане на родословна книга и до 70% от разходите по изпитвания за определяне на генетичните качества или продуктивността на животните. Максималният бюджет на помощта за периода 2019-2020-а е 15 млн. лева.

Усвоеният финансов ресурс за 2018-а по линия на помощта е в размер на 7 191 759 лв., за които са кандидатствали 48 развъдни организации и ИАСРЖ за извършване на развъдна дейност от  5 135 бр. бенефициенти, съобщиха от прес центъра на разплащателната агенция.

Очаква се скоро  фонд  „Земеделие“ да изготви указания за прилагане на държавната помощ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във