Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Десет млн. лв. безвъзмездна помощ за туроператорите и туристическите агенти

Във връзка с приключване на работата на Оценителната комисия за разглеждане, оценка и класиране на подадените проектни предложения по процедура за „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, Министерството на туризма публикува списъка на предложените за финансиране проекти. Те са подредени по реда на постъпването им в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейския съюз в България 2020 (ИСУН), и размера на безвъзмездната финансова помощ, която да бъде предоставена за всяко от тях. Отделно е публикуван и списъкът на проектните предложения, които не се допускат до финансиране.

От включените в оценката общо 802 предложения са предложени за финансиране 720 проекта, за чието изпълнение е предвидено Министерството на туризма да предостави безвъзмездна финансова помощ в размер на 10 000 000 лева.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във