Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Депутатите ще приемат Процедурни правила за предлагане на кандидати за председател на КЕВР

Народното събрание ще има пленарно заседание от 9 часа. Ще бъде одобрена и седмичната програма за работа на депутатите. В предварителния й въриант има 12 точки.

Депутатите ще приемат  Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидат за заместник-омбудсман, публичното оповестяване на документите, представянето и изслушването на кандидата за заместник-омбудсман в Комисията по вероизповеданията и правата на човека, както и процедурата за избор от Народното събрание. Вносител е Комисията по вероизповеданията и правата на човека (на 3 юли).

Ще има второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на растенията, който е с вносител Министерския съвет (на 12 юни). Приет бе на първо гласуване на 19 юни).

В дневния ред е включен и законопроект за ратифициране на Втория допълнителен протокол към Всемирната пощенска конвенция от третия извънреден конгрес на Всемирния пощенски съюз. Вносител е Министерският съвет на 12 юни.

За ратифициране е внесена и Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Черна гора за международни автомобилни превози на пътници и товари, подписана на 17 юни 2019 г. в София. Вносител е Министерският съвет (на 19 юни).

Депутатите ще ратифицират и Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Гърция за регламентиране на железопътния трансграничен трафик, подписано на 26 февруари 2020 г. в град Александруполис, Република Гърция. Документът е внесен от Министерския съвет на 19 юни.

Първо гласуване ще направят депутатите на законопроект за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование, който е внесен от Министерския съвет на 19 юни.

Предстои първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за военното разузнаване. Вносители са Димитър Лазаров и група народни представители (на 1 юли)

Второ гласуване ще има на законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавните резерви и военновременните запаси. Документът е внесен от  Министерския съвет на 21 май. С предложените промени се създава Държавно предприятие "Държавна петролна компания" и държавни бензиностанции.

Народните представители ще приемат Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за подуправител на Националния осигурителен институт, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по труда, социалната и демографската политика, както и процедурата за избор от Народното събрание. Вносител е Комисията по труда, социалната и демографската политика.

Първо гласуване ще направят депутатите на законопроект за изпълнение на Регламент (ЕС) 2019/125 от 16 януари 2019 г. на Европейския парламент и на Съвета относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание. Вносител е Министерския съвет (на 23 юни).

В предварителния дневен ред е предложена и точката за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател на Комисията за енергийно и водно регулиране, представяне и публично оповестяване на документите и изслушване на кандидатите в Комисията по енергетика, както и процедурата за избор от Народното събрание. Вносител е Комисията по енергетика.

Депутатите се предвидили и парламентарен контрол, който се провежда в петък.

Facebook logo
Бъдете с нас и във