Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Депутатите ще обсъждат промени в Закона за юридическите лица с нестопанска цел

Народното събрание ще има реводно пленарно заседание от 9 часа. Условието е 121 депутати да се явят в залата и да се регистрират. 

Предстои първо гласуване на законопроект за изменение на Закона за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (Вносител: Министерски съвет, 15.10.2020 г.).

Продължава с второ гласуване работата по законопроект за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (Вносител: Министерски съвет, 15.5.2020 г. Приет на първо гласуване на 3.6.2020 г.).

В дневния ред е предвиден и парламентарен контрол с питания и отговори на министри. Десет министри ще се явят в зала. 
Томислав Дончев, заместник министър-председател, ще отговори на един въпрос относно политиката на правителството при преразпределение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 14.07 - 14.10.2020 година.

Към Марияна Николова, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика и министър на туризма, ще отговори на пет питания относно:
- финансово подпомагане на туроператори и туристически агенти.
- разходването на публични средства от бюджета на Министерството на туризма.
- механизъм за грижа за децата, чиито родители са приети в болница с COVID-19.
- преобразуване на лечебните заведения за болнична помощ в публични предприятия.
- конкретни мерки на правителството в периода февруари-ноември 2020 г. по събираемостта на неустойки в полза на българската държава, дължими от "Кей Джи Маритайм Шипинг" АД.

Костадин Ангелов, министър на здравеопазването, ще отговори на въпроси относно:
- дейността на лечебните заведения за болнична помощ, публични предприятия, в условията на пандемия.
- участието на община Асеновград в инвестиционен проект BG16RFOP001-4.001-0001 "Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ".
- общинското здравеопазване в условията на здравна криза, предизвикана от COVID-19.
- инвестиционен проект "Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ".
- осигуряване на ваксини в условията на пандемия с Ковид-19.
- достъп до преглед и изследвания на пациенти с доказан положителен резултат от PCR тест за Ковид-19 по време на предписаната им задължителна изолация.
- командироване на лекари.
- правна защита за лекарите.
- професионалната застраховка на лечебните заведения.

Три въпроса има към Лъчезар Борисов, министър на икономиката, относно:
- причините за отчетения от Българска народна банка срив в преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) през периода януари-август 2020 г., спрямо същия период на 2019 г.
- готовността за въвеждане на стартъп визи.
- антикризисната програма, свързана с отпускане на безлихвени заеми на физически лица и самоосигуряващи се.

Теменужка Петкова, министър на енергетиката, ще отговори на въпрос относно развитието на енергетиката в България.

Към Красен Кралев, министър на младежта и спорта, питането е относно политиката на правителството, респективно на Министерството на младежта и спорта, за изграждане на спортна инфраструктура - стадиони и игрища, в населени места с традиции във футбола по оперативните програми на ЕС за новия програмен период 2021-2027 г.

Христо Терзийски, министър на вътрешните работи, ще отговори на въпрос относно противоепидемични мерки при издаване на документи за самоличност.

Пет са въпросите към Петя Аврамова, министър на регионалното развитие и благоустройството. Те се отнасят за:
- реформата в политиката за пътните такси.
- резултатите и бъдещата политика, свързани с въведената в страната ТОЛ-система.
- Националната жилищна стратегия на Република България.
- проект за Дългосрочна национална стратегия за подпомагане обновяването на националния сграден фонд от жилищни и нежилищни сгради до 2050 г.
- възможността за незабавен ремонт на републикански път ІІІ-305 - Ясен - Крушовица - Садовец - Ъглен - Дерманци - Торос - Боаза.

Красимир Вълчев, министър на образованието и науката, ще отговори на три въпроса относно:
- необходимост от Стратегия за подкрепа на педагогическите кадри.
- мерките на Министерството на образованието и науката за подкрепа на учителите в условията на пандемията COVID-19.
- действията на Министерството на образованието и науката по подготовката на учебната 2020 - 2021 г., в контекста на продължаващата пандемия.

Към Боил Банов, министър на културата, има въпрос относно вила "Армира", Ивайловград.

На основание чл. 96, ал. 3 и чл. 99, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева – на 2 въпроса с писмен отговор от народния представител Кристиан Вигенин;
- министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева – на 1 въпрос от народния представител Димитър Данчев; и на 1 въпрос с писмен отговор от народните представители Михаил Христов, Лало Кирилов, Чавдар Велинов, Красимир Янков, Георги Андреев, Николай Иванов и Димитър Стоянов;
- министърът на културата Боил Банов – на 1 въпрос с писмен отговор от народния представител Теодора Халачева;
- министърът на образованието и науката Красимир Вълчев – на 2 въпроса с писмен отговор от народния представител Донка Симеонова;
- министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков – на 1 въпрос от народния представител Румен Гечев.

Поради отсъствие по уважителни причини на народни представители се отлагат отговорите на:
- 1 питане от народния представител Крум Зарков към министъра на правосъдието Десислава Ахладова;
- 1 въпрос от народния представител Джевдет Чакъров към заместник министър-председателя по икономическата и демографската политика и министър на туризма Марияна Николова;
- 1 въпрос от народния представител Джевдет Чакъров към министъра на околната среда и водите Емил Димитров.

Поради участие в V-тия Регионален форум на Съюза за Средиземноморието и 42-та среща на Съвета на министрите на външните работи на държавите-членки на Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество, в заседанието за парламентарен контрол няма да участва заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във