Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Депутатите ще обсъждат промени в Наказателния кодекс

Народното събрание ще има редовно пленарно заседание от 9 часа, ако се събере необходимия кворум от 121 депутати. В предварителния дневен ред, който трябва да бъде одобрен в зала, има 12 точки.

Депутатите ще обсъдят промени в състава на постоянни комисии. (Вносител е Георги Свиленски, 20.10.2020 г., 27.10.2020 г.).

Предстои второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта (Вносител: Министерски съвет, 28.9.2020 г. Приет на първо гласуване на 14.10.2020 г.).

Второ гласуване ще има на законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронната търговия (Вносител: Министерски съвет, 7.8.2020 г. Приет на първо гласуване на 24.9.2020 г.).

За първо гласуване в цала влиза законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс (Вносител: Министерски съвет, 7.8.2020 г.).

С второ гласуване продължава работата по законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване (Вносител: Министерски съвет, 14.8.2020 г. Приет на първо гласуване на 30.9.2020 г.).

Предстои първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (Вносител: Министерски съвет, 14.10.2020 г.) – точка първа за четвъртък, 29 октомври 2020 г.

Първо гласуване ще има на законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс (Вносител: Министерски съвет, 16.10.2020 г.) – точка втора за четвъртък, 29 октомври 2020 г.

В зала влиза за първо гласуване законопроекти за изменение и допълнение на Закона за българското гражданство (Вносители: Андон Дончев и група народни представители, 27.7.2017 г.; Министерски съвет, 8.10.2019 г.; Йордан Цонев и група народни представители, 20.3.2020 г.; Министерски съвет, 27.3.2020 г.) – точка трета за четвъртък, 29 октомври 2020 г.

Второ гласуване ще има на законопроект за изменение и допълнение на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (Вносител: Министерски съвет, 11.8.2020 г. Приет на първо гласуване на 7.10.2020 г.) – точка четвърта за четвъртък, 29 октомври 2020 г.

С второ гласуване продължава обсъждането на законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичните предприятия (Вносители: Даниела Дариткова и група народни представители, 9.10.2020 г. Приет на първо гласуване на 23.10.2020 г.) – точка първа за петък, 30 октомври 2020 г.

Първо гласуване ще има на законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците (Вносители: Красимир Ципов и група народни представители, 22.10.2020 г.) – точка втора за петък, 30 октомври 2020 г.

Парламентарният контрол в петък ще включва:

12.1. Разисквания по питането от народните представители Георги Гьоков, Весела Лечева, Виолета Желева, Милко Недялков, Надя Клисурска и Полина Шишкова към министъра на труда и социалната политика Деница Сачева относно политиката по подобряване на адекватността на пенсиите в България в краткосрочен и дългосрочен план;

12.2. Отговори на въпроси и питания на народните представители.

Facebook logo
Бъдете с нас и във